onlinehulp voor welzijn en gezondheid

  • 2 april 2021

Bekijk de nieuwsbrief van de Arteveldehogeschool                                            pdf bestandnieuwsbrief onlinehulp - april 2021.pdf (260 kB) met oa:

  • Lerend netwerk (tussen juni en december 2021): beeldbellen met volwassenen over welzijn en geestelijke gezondheid

  • Training beeldbellen over welzijn en geestelijke gezondheid (in mei-juni 2021)

  • Lerend netwerk (tussen mei en nov 2021): onlinehulp in geïntegreerd breed onthaal

  • Digitaal sterk sociaal werk