Ontdek VFG Wegwijzer, toegankelijk voor alle vragen rond handicap!

  • 26 augustus 2021

VFG Wegwijzer gaat op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben en leggen in mensentaal rechten, plichten en procedures uit die op personen met een handicap van toepassing kunnen zijn.

Als ze een vraag zelf niet kunnen beantwoorden, brengen we de mensen rechtstreeks in contact met de gepaste dienst of organisatie.

Is er ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Dan zoeken ze samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen hij/zij recht kan hebben. Ze begeleiden bij het zoeken naar gepaste ondersteuning. Ook bij problemen en vragen rond wonen en werken helpen Ze graag verder. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? VFG heeft een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Zo willen Ze garanderen dat iedereen een boeiend sociaal leven kan uitbouwen ondanks zijn/haar beperking. Ze kunnen samen zoeken naar activiteiten in de buurt die bij de persoon zijn/haar interesses aansluiten.

Hoe begeleiden ze?

  • Individuele begeleiding: iedereen kan hun steeds individueel contacteren met zijn/haar vraag.
  • Infosessies: op regelmatige tijdstippen bieden ze infosessies aan op verschillende plaatsen in Vlaanderen én digitaal. Deze infosessies kunnen onder meer gaan over persoonsvolgende financiering, maar ook heel wat andere thema’s komen aan bod. 
  • Op-weg-groepen: hoe kan je zorg en ondersteuning concreet organiseren? Hierover nadenken en deze vragen beantwoorden is niet altijd makkelijk. Zij helpen de persoon met een handicap ‘op weg’ bij dit proces. De deelnemers leren van elkaar door ervaringen te delen in een kleine – en veilige – groep. Het kan bovendien een voorbereidend traject zijn op de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Op zoek naar meer informatie?

Bekijk zeker hun website! Bekijk ook de brochure: pdf bestandVFG_Wegwijzer_OVL. (6.4 MB)

Bij verdere vragen kan je ook steeds terecht bij Lien Peremans. Zij is het aanspreekpunt voor Wegwijzer in Oost-Vlaanderen. Je kan haar contacteren via 09 333 58 13 of lien.peremans@vfg.be.