Op 1 oktober 2020 start Zorgband Leie en Schelde met een werking specifiek voor jonge personen met dementie

  • 21 september 2020

Vorig jaar kreeg de Zorgband Leie en Schelde een bijzondere erkenning voor 12 woongelegenheden voor personen met jongdementie. Op 01 oktober 2020 start men dan ook met de uitbouw van deze specifieke werking voor personen met jongdementie in het Zorgcentrum Lemberge.

 

 

 

We spreken van jongdementie wanneer het ziekteproces begint voor de leeftijd van 65 jaar. Een diagnose jongdementie stelt iedereen die betrokken is zwaar op de proef. Aangepaste hulp en ondersteuning voor jonge personen met dementie en hun onmiddellijke omgeving is dan ook aangewezen.

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen de bewoners met jongdementie verblijven op de afdeling Rietvijver van het Zorgcentrum Lemberge. De focus van de afdeling ligt op een leefgroepwerking. Een team van verpleegkundigen en zorgkundigen geeft onder begeleiding van een ergotherapeut en een orthopedagoog een passende opvang en zorg aan de residenten. Gewoonten, hobby’s en interesses van de personen met jongdementie worden geïntegreerd in de werking. Voor de inrichting van de leefruimte, de uitwerking van een aangepast programma en de specifieke vorming en informatie van de medewerkers werkt men samen met het expertise Dementie Paradox.

Zorgband Leie &Schelde kijkt uit naar dit nieuwe accent in het zorgaanbod voor kwetsbare personen. Het enthousiasme is groot om betekenisvolle warmmenselijke zorg te bieden aan de bewoners en hun mantelzorgers. 

Geïnteresseerd of meer praktische informatie nodig? 

Dan neem je best contact op met het Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100, 9820 Merelbeke. Volgende personen staan je graag te woord :

Tania Caudron, opnameverantwoordelijke

tania.caudron@zorgband.be

tel.  09 272 20 00

Gertjan Andries, Hoofdverpleegkundige Rietvijver

gertjan.andries@zorgband.be

tel. 09 272 20 31

 

Bekijk hier de folder.

 

Zorgband

©www.onthoumens.be