Open vorming: Hoe omgaan met cliënten met ernstige psychische problemen? - De Hoofdzorg

Datum:
Locatie: Online
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Binnen de eerstelijn worden we steeds meer en meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen. Dit kan gaan van lichte tot meer ernstige vormen van psychisch lijden.

Tijdens deze vorming wordt stilgestaan bij hoe we op de best mogelijke manier met deze cliënten kunnen omgaan en vooral communiceren. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen we het vertrouwen van de cliënt behouden.

Open vormingen van 2,5 uur zijn gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen,… die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning.

Praktisch

  • Donderdag 28 oktober 2021, van 13u tot 15u30
  • Online webinar
  • Kostprijs: €15

Inschrijven kan via deze link