Open vorming: Hoe omgaan met persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen? - De Hoofdzorg

Datum:
Locatie: Online
Toevoegen aan persoonlijke kalender

De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor andere uitingsvormen van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.

Bepaalde criteria blijken zich bij ouderen niet of helemaal anders voor te doen dan bij jongeren of volwassen. Dit heeft niet alleen een impact op het stellen van de diagnose, maar ook op de omgang met deze mensen. Het is dan ook van belang om voldoende kennis over en aandacht voor deze verschillen te hebben. Deze vorming kan je hierbij helpen.

Open vormingen zijn telkens vormingen van 2,5 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, … die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning. 

Praktisch

  • Donderdag 25 november 2021, van 13u tot 15u30
  • Online webinar
  • Kostprijs: €15

Inschrijven kan via deze link