Oproep deelname aan onderzoek 'In 2 jaar tijd 20% minder kinderen dagelijks in de rook'

  • 2 april 2021

Hoewel uit beschikbare cijfers blijkt dat het aantal (jonge) ouders dat in huis rookt stelselmatig daalt, blijven sommige ouders binnen roken. Daardoor zitten er naar schatting nog steeds elke dag 29.000  kinderen thuis  in tabaksrook. Kom op tegen Kanker verspreidde hierover vorige week een persbericht naar aanleiding van een nieuw onderzoek: https://www.komoptegenkanker.be/blog/in-2-jaar-tijd-20-minder-kinderen-dagelijks-in-de-rook.  

Gedwongen meeroken houdt enorme risico’s in en kinderen zijn kwetsbaar. Maar het is moeilijk om de groep ouders die nog rookt in huis te bereiken en sensibiliseren. Daarom voert het Vlaams Instituut Gezond Leven een onderzoek uit bij organisaties en mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met de problematiek van het binnen roken. 

Het doel van dit onderzoek is nagaan hoe we in de toekomst organisaties en medewerkers in het veld kunnen ondersteunen om deze problematiek bespreekbaar te maken met ouders die (blijven) binnen roken. En hoe we op termijn stappen vooruit kunnen zetten: waarmee rekening houden, welke randvoorwaarden zijn er, hoe pakken we het best aan? 

Vanuit uw job komt u misschien met deze ouders in contact en is uw mening hierover dan ook uitermate relevant en belangrijk. Daarom nodigt het Vlaams Instituut Gezond Leven u graag uit voor:

  • één van onze groepsgesprekken 

  • of voor een telefonisch gesprek  

Om op die manier verder in te gaan op het onderwerp. Het groepsgesprek (focusgroep) duurt 2 uur, het telefonisch gesprek een half uur. Als u wil deelnemen, zoekt Gezond Leven samen naar een moment dat goed past voor u. 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit gesprek, dan kan u Gezond Leven contacteren, m.n. medewerker tabak Stefaan Hendrickx: 

Stefaan Hendrickx

Senior stafmedewerker en inhoudelijke coördinatie tabak

+02 422 49 61
Stefaan.hendrickx@gezondleven.be