Oproep deelname focusgroep empowerment van ouderen m.b.t. zorgtransities

  • 16 maart 2022

Voor ouderen en mantelzorgers zijn zorgtransities vaak stressvolle momenten en het is voor hen niet gemakkelijk om (mee) te beslissen in alles wat hierbij komt kijken. Daarom wilt de KU Leuven ism het Wit-Gele Kruis methoden bespreken voor het ondersteunen van ouderen en hun mantelzorgers bij de beslissingen rond zorgtransities.

De KU Leuven en het Wit-Gele Kruis doen momenteel onderzoek rond zorgtransities bij ouderen. Het onderzoek richt zich op empowerment van ouderen en mantelzorgers zodat ze zelf op beslissingen rond zorgtransities kunnen wegen. Met zorgtransities verwijzen ze naar de momenten waarop ouderen letterlijk naar een andere zorgsetting ‘verhuizen’, dus bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, ontslag uit het ziekenhuis, opname in een woonzorgcentrum etc.
Voor het onderzoek organiseren ze een aantal focusgroepen met mensen, die mee willen denken over methoden die ouderen en mantelzorgers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
 
De focusgroep zal online doorgaan. Tenzij de deelnemers de voorkeur geven aan een fysieke bijeenkomst. Het moment van de focusgroep zal gepland worden in overleg met de geïnteresseerden.

Praktisch

Meer info is te vinden in de brief in bijlage.
Bij vragen of interesse voor deelname neem gerust contact op met Lotan Kraun. 

pdf bestandBrief_empowerment bij zorgtransities.pdf (550 kB)