Oproep erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp

  • 1 september 2020

Met de goedkeuring van het decreet van 21 december 2018 en de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het besluit Vlaamse Regering op datum van 17 juli 2020, kiest de Vlaamse Overheid voor een verdere versteviging van de positie en participatie van cliënten in de Jeugdhulp.  

Deze regelgeving maakt de erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp mogelijk. Bijkomend regelt deze regelgeving de ontwikkeling en werking van een cliëntenforum in de jeugdhulp.

Hieronder kan u de rondzendbrief van de heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, met de voorwaarden en de werkwijze om een aanvraag tot erkenning en subsidiëring als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp in te dienen. Via deze weg willen we zoveel mogelijk organisaties, die hierin interesse kunnen hebben, informeren. We danken u om deze informatie breed te verspreiden. 

 

pdf bestandRondzendbrief Cliëntenorganisaties.pdf (1.68 MB)

De rondzendbrief met bijhorende documenten zijn ook terug te vinden via: https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/de-participatie-van-clienten-in-de-jeugdhulp-wordt-versterkt