Oproep om fysieke dienstverlening weer uit te breiden

  • 4 mei 2021

De Gentse zorgraad roept op om dringend opnieuw meer fysieke dienstverlening aan te bieden. Dankzij digitale dienstverlening was het mogelijk om de afgelopen 14 maanden een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden ondanks de moeilijke omstandigheden. Maar we moeten alert blijven voor een aanzienlijk deel van de bevolking dat geen of onvoldoende toegang heeft tot de digitale wereld of niet digitaal vaardig is. Deze groep mensen doen slechts sporadisch een beroep op dienst- of hulpverlening (zie ook signalen 8, 64, 75 en 78). Er werden heel wat creatieve initiatieven opgezet om deze mensen extra te ondersteunen, maar ondanks alle inspanningen werd niet iedereen (voldoende) bereikt.

De vaccinatiecampagne loopt vandaag op volle toeren. Zowel de eerstelijnsprofessionals als ongeveer 1/3e van de volwassen bevolking werd al gevaccineerd. Dit biedt ruimte voor diensten om stapsgewijs opnieuw over te stappen naar meer fysieke dienstverlening.

De Gentse zorgraadleden signaleren dat een aantal diensten toch sterk blijven vasthouden aan digitale dienstverlening. Dit brengt burgers met met minder digitale vaardigheden/mogelijkheden in de problemen. Zo kan een klein administratief probleem escaleren tot grote kosten bij gebrek aan toegankelijke begeleiding en opvolging.

Met het oog op het welzijn en de gezondheid van alle Gentenaars roepen we eerstelijnswerkingen op om in de mate van het mogelijke - uiteraard met respect voor de nodige veiligheidsmaatregelen - opnieuw zo veel mogelijk fysieke begeleiding te organiseren.