Oproep prikpartners

  • 9 maart 2021

Oproep prikpartners

Als eerstelijnszone pikken we heel wat signalen op over mensen die zich zorgen maken over de vaccinatie. De meest gehoorde zorgen gaan enerzijds over de manier waarop je een afspraak kan maken en anderzijds over mobiliteit, hoe ga ik in dat centrum geraken?

Dit is niet voor iedereen even eenvoudig. Sommige mensen zijn niet zo digitaal onderlegd of hebben geen internet of computer. Zij kunnen zeker hulp gebruiken en misschien kan jij helpen!

We willen een oproep doen naar burgers om in hun buurt, hun straat of appartementsgebouw, hun eigen telefoonboek, hun vrienden- en/of kennissenkring … te kijken of mensen hun hulp zouden kunnen gebruiken. Indien je dat vermoedt, stap dan op die persoon af en bied je aan als “prikpartner”. Indien die persoon zich wil laten vaccineren, en die kan daarbij hulp gebruiken, dan hoeft hij/zij op het moment dat de uitnodiging in de bus valt maar naar jou te bellen en is die zeker van jouw ondersteuning.

 

  •          Wie kan er prikpartner worden? 

Iedereen die zin heeft om solidair te zijn en iemand anders te ondersteunen!

  •          Wie kan je ondersteunen?

- Iedereen die niet digitaal geletterd is: oudere bevolking, mensen die de taal niet spreken of kunnen lezen.

- Inwoners die problemen hebben om de oproepingsbrief te begrijpen. 

- Inwoners die ondersteuning nodig hebben om tot in het vaccinatiecentrum te geraken.

- Inwoners die algemene ondersteuning nodig hebben met vragen die ze hebben, bezorgdheden die ze meedragen, etcetera...

  •          Welke ondersteuning kan je bieden? 

- Administratieve ondersteuning bij het aanmelden voor de vaccinatie. 

- Ondersteuning bij vragen rond mobiliteit (prikpartner kan callcenter opbellen of alternatieve vervoersopties voorzien)

- Prikpartner kan vragen beantwoorden en informatie meegeven, mensen geruststellen ook vaak.

- Etcetera.. Elke ondersteuningsvraag kan bekeken worden om op maat een antwoord te voorzien. 

 

We zijn er van overtuigd dat de wetenschap dat iemand klaar staat om te helpen indien nodig voor veel mensen een geruststelling zal zijn. Bovendien kan dit voor mensen met een beperkt netwerk een bijkomende hulplijn worden, ook na deze coronacrisis.

We houden ons  met z’n allen al bijna een jaar aan strikte maatregelen. Maatregelen die nodig zijn om onszelf en onze dierbaren, maar zeker ook de meest kwetsbaren te beschermen. In deze laatste rechte lijn naar een normaal leven willen we dan ook oproepen tot solidariteit om elkaar ook in deze fase te helpen!

Voor meer info kan je dit filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=fs2IkX3Udgk&t=1s 

prikpartners