Oproep tot lidmaatschap van Eerstelijnszone Scheldekracht vzw

  • 15 juli 2020

De AV, of Algemene Vergadering, is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw. Op basis van vragen van partners werden de richtlijnen betreffende de AV verfijnd. 

 

 

 

Opdracht van de algemene vergadering

De AV situeert zich vooral op het bestuurlijke niveau en minder op het inhoudelijke. Zo is de AV onder meer bevoegd voor de goedkeuring van het ontwerp van begroting, de goedkeuring van de jaarrekening, het beslissen over de mogelijke uitsluiting van een lid, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vzw, de omzetting van de vzw, het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid, het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vzw, het benoemen en het afzetten van bestuurders, het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, …

Lidmaatschap o.b.v. engagement

Binnen de AV wordt een onderscheid gemaakt tussen stemgerechtigde en toegetreden leden. De zorgraad stelt een lidmaatschap o.b.v. engagement voor. Het uitgangspunt daarbij is dat de personen die mee beslissen op bestuurlijk niveau toch ook betrokken moeten zijn bij de inhoud (forum, werkateliers). Lees meer over de concrete richtlijnen op de pagina AV ELZ Scheldekracht.

Maak deel uit van ELZ Scheldekracht!

Bepaal mee de koers van ELZ Scheldekracht, maak deel uit van het netwerk, en stel je als persoon kandidaat voor de AV van Scheldekracht! 

Liever betrokken bij het beleid, bij de inhoudelijke actie? Wees dan van harte welkom op het forum en in de werkateliers van ELZ Scheldekracht. Lees hier meer over dit organisatiemodel.

 

Vragen bij dit lidmaatschap? Stel deze gerust via info@elzscheldekracht.be!