OPROEP: werkgroep ELZ Scheldekracht in cijfers

  • 4 juli 2019

Over de gemeenten die deel uitmaken van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht bestaat ongetwijfeld al heel wat cijfermateriaal. We denken dan aan demografische gegevens (profiel van de bevolking), gegevens betreffende het zorg- en hulpverleningsaanbod, specifieke omgevingskenmerken, enz.

Het meest recente cijfermateriaal verzamelen kan ons als zone helpen om uitdagingen te detecteren en prioriteiten te bepalen.

Naast kwantitatieve gegevens kan het ook zinvol zijn om bestaande samenwerkingen en projecten, opvallende aspecten wat betreft zorgvragen en -noden die al dan niet verbonden zijn met typische kenmerken van het werkingsgebied in kaart te brengen. Vanuit deze vaststelling zouden opportuniteiten en mogelijkheden kunnen weergegeven worden, alsook mogelijke problemen of moeilijkheden en beleidsuitdagingen. 

Ben je gebeten door data? Wil je graag dat het beleid en de actieplannen van de ELZ Scheldekracht gestoeld zijn op een grondige omgevingsanalyse? Meld je dan aan voor deze werkgroep, die enkele malen zal samenkomen (maar ook op andere manieren informatie kan uitwisselen), via info@elzscheldekracht.be?

Geen interesse om deel uit te maken van de werkgroep, maar wel relevant cijfermateriaal ter beschikking? Bezorg dit dan aan de werkgroep via info@elzscheldekracht.be, met in het onderwerp de vermelding ‘Scheldekracht in cijfers’. De werkgroep dankt u!