Opstart COVID-19 patiëntenronde Kring Thuisverpleging Scheldekracht

  • 30 maart 2020

Momenteel worden de eerste corona-patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. Velen van hen moeten sowieso thuis verdere verzorging krijgen in afzondering vermits zij nog als ‘besmette’ patiënt dienen beschouwd te worden.

 

 

 

 


Kring Thuisverpleging Scheldekracht wil dan ook de krachten bundelen met alle geïnteresseerde thuisverpleegkundigen (zelfstandigen én diensten/organisaties) actief in regio ‘Eerstelijnszone Scheldekracht’ (Wetteren, Wichelen, Laarne, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke) voor de opstart van een specifieke ‘COVID-19 PATIENTENRONDE’! waarbij we alle ‘besmette’ corona-patiënten zullen verzorgen na elkaar en vanuit 1 pool verpleegkundigen.

Door de gezonde en besmette patiënten niet door elkaar te verzorgen, willen we de kans op verdere besmetting bij onze patiënten minimaliseren! Door deze aanpak kunnen we ook het (beperkte!) beschermingsmateriaal zo efficiënt mogelijk inzetten en ook de groep van gezonde thuisverpleegkundigen zo groot mogelijk houden om aan de vele (ook niet-corona vragen!) te blijven voldoen. Ook de mogelijke vraag naar verpleegkundigen in de bezetting van de toekomstige schakelzorgcentra zullen we hiermee een antwoord kunnen bieden!

Deze uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen! Een dergelijke samenwerking tussen zelfstandige thuisverpleegkundigen en de thuisverpleegkundige diensten/organisaties is UNIEK in deze sector! Maar als ‘Kring TVP Scheldekracht’ willen we -met de onmisbare steun van Eerstelijnszone Scheldekracht- bewijzen dat samenwerking loont en proberen we écht een verschil te maken in de strijd tegen Corona!

De aanvragen voor thuisverpleegkundige ondersteuning zullen gecentraliseerd worden door het gebruik van 1 specifiek mailadres:  scheldekracht.coronathuisvp@gmail.com
En er wordt momenteel ook werk gemaakt van 1 specifiek telefoonnummer.

Alle aanvragen zullen dan in alle transparantie ingevuld worden vanuit de Kring Thuisverpleging Scheldekracht (= samenwerking tussen de zelfstandige verpleegkundigen en de TVP-diensten/organisaties in de regio).

Ook geïnteresseerde thuisverpleegkundigen (zelfstandigen én diensten/organisaties) zijn nog steeds welkom om deze ‘covid-19 patiëntenronde’ mee invulling te geven! Meer info te verkrijgen via kringtvp.scheldekracht@gmail.com!

 

Covid-19 patiëntenronde