Organisatiemodel ELZ Scheldekracht

Eerstelijnszone Scheldekracht is een vereniging zonder winstoogmerk. Op 3 december 2019 vond de oprichtingsvergadering van de vzw plaats.

Vanuit de nood aan een duidelijk, eenvoudig, efficiënt en effectief organisatiemodel, met maximale betrokkenheid voor iedereen die dat wenst werd in het voorjaar van 2020 werk gemaakt van een nieuw organisatiemodel. Lees meer over het organisatiemodel van ELZ Scheldekracht in het artikel "Een nieuw organisatiemodel voor ELZ Scheldekracht".

Organisatiemodel ELZ Scheldekracht

Werkateliers, forum, AV, zorgraad, werkgroepen, ...