Over Drempels project

  • 23 juni 2022

Begin dit jaar diende ELZ BraViO samen met verschillende partners zoals CAW, COCON, Tonuso, 1Gezin1Plan en Stad Vilvoorde een aanvraag in voor het Over Drempels project. We kregen het goede nieuws dat dit project werd goedgekeurd.

Over Drempels is een project voor de bijzondere jeugdzorg. Meer bepaald om deze jongeren hun vrije tijdsbesteding te laten verderzetten tijdens een opname of hen de mogelijkheid te geven om te participeren.