Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

  • 19 januari 2021

Coronacrisis

Het overbruggingsrecht is gevoelig versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis.

Daarnaast is er een apart overbruggingsrecht voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze 'Relance-uitkering' (heropstart-overbruggingsrecht) wordt nog volop uitgewerkt.

Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, wordt het overbruggingsrecht verdubbeld.

Lees meer over het overbruggingsrecht en de coronaversoepelingen((opent in nieuw venster)) op de website van VLAIO.

Kijk ook op de website voor meer info:

Verplichte stopzetting wegens coronamaatregelen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit verplicht moeten stopzetten door de federale maatregelen ten gevolge van de coronacrisis, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april, mei en juni 2020.

Het maakt niet uit of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook een handelszaak die op bepaalde uren moet sluiten of een restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

Vrijwillige stopzetting wegens coronamaatregelen

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen, als ze aan alle andere voorwaarden voldoet, gebruikmaken van het overbruggingsrecht. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omdat werknemers in quarantaine geplaatst zijn, wegens onderbroken leveringen of door een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het voortzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen, zoals kinesisten, tandartsen en specialisten (vb. oogarts, ...) komen in aanmerking.

Verdere versoepeling overbruggingsrecht door coronamaatregelen

De federale regering heeft aangekondigd om het overbruggingsrecht ingevolge de coronacrisis ook mogelijk te maken voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro op voorwaarde dat zij minstens 7 dagen sluiten. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige en binnen bovenstaande inkomstencategorie vallen, kunnen deze gedeeltelijke uitkering aanvragen. De uitkering bedraagt maximaal 645,85 euro/maand zonder gezinslast of 807,05 euro/maand met gezinslast. Hoewel het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) dat deze uitbreiding regelt nog officieel moet goedgekeurd worden, kunnen de zelfstandigen reeds een voorregistratie doen bij hun sociale verzekeringsfonds.

Lees meer over het overbruggingsrecht op de website van VLAIO.((opent in nieuw venster))

Meer info