Overlegplatform Dementie (OPD) ELZ Waasland

Het overlegplatform Dementie Waasland

Wat is Dementie ? 

Dementie is op geen ziekte, maar een syndroom. Dit wil zeggen dat de term ‘dementie’ eigenlijk slaat op een verzameling van gemeenschappelijke symptomen. Deze zijn het gevolg van een ziekte die de hersenen op een of andere manier aantasten, progressief en tot nu toe onomkeerbaar zijn. Verschillende ziektes kunnen leiden tot dementie. De manier waarop dementie verschijnt hangt bijgevolg af van de onderliggende ziekte en de plaats in de hersenen waar de ziekte toeslaat. Wat deze ziekten gemeenschappelijk hebben is dat het geestelijke functioneren geleidelijk aan achteruit gaat waardoor na verloop van tijd een normaal zelfstandig leven niet meer mogelijk is.

 

Wat is het OPD? (voor hulpverleners)

Het Overlegplatform Dementie (OPD) Waasland is een overlegorgaan dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van de zorg binnen de eerstelijnszone te bevorderen, een samenwerking tussen de verschillende partners van het Waasland, de eerstelijnszones van het Waasland en het Expertisecentrum Dementie Meander.

Doelstellingen:

 • Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise en toegankelijk maken
 • Inventariseren en bespreken van vastgestelde noden en behoeften in de regio
 • Kennismaken met nieuwe initiatieven
 • Regionale afstemming
 • Sensibiliserende en signaalfunctie naar het beleid

Deelnemen? Mail naar meander@dementie voor meer informatie

Dementiespecifieke initiatieven in het Waasland: (voor burgers en hulpverleners)

Zorgpad dementie Waasland:

Het kan soms onoverzichtelijk zijn. Je merkt signalen op bij je jezelf, bij je partner of bij een cliënt die wijzen op dementie. Je vraagt je af bij wie je terecht kan. Via het zorgpad proberen we je een overzicht te geven bij wie je in het Waasland op welk moment van je ziekteproces terecht kan. We hopen op die manier dat je als hulpverlener de stap zet om op tijd door te verwijzen, maar ook als persoon en mantelzorgers je eerste stappen durft te zetten naar meer duidelijkheid.

Filmpjes van fase 1, 2 en 3 :

https://youtu.be/W32_0PPtosw

https://youtu.be/LQTYcq43g2A

https://youtu.be/Vzi1ZchLrnk

+ bijlages van de schema’s in fase 1, 2 en 3 :

pdf bestandzorgpad_dementie_waasland_fase1_v2.pdf (494 kB)

pdf bestandzorgpad_dementie_waasland_fase2_v2.pdf (448 kB)

pdf bestandzorgpad_dementie_waasland_fase3_v2.pdf (371 kB)

Dwaalouderen/Vermiste personen:

Wanneer door dementie de oriëntatie vermindert kan het gebeuren dat iemand zijn weg niet meer terugvindt . Naasten ervaren dit dikwijls als onrustwekkend. De politie helpt graag om mensen opnieuw veilig te stellen. Elke minuut telt bij dergelijke situatie en daarom kan je preventief voor een persoon met dementie een fiche in vullen waarin belangrijke informatie over de persoon staat. Dit bespaart de politie tijd om deze informatie te bevragen waardoor zij meteen het zoeken kunnen starten.

Hieronder de fiches voor WZC en thuiszorg : 

pdf bestandfiche WZC.PDF (261 kB)

pdf bestandfiche thuiszorg.PDF (429 kB)

Dementiecoach Waasland:

Kreeg jij of je naaste een diagnose dementie dan kan jezelf (je ben woonachtig in het Waasland), je huisarts of je behandelende specialist een aanvraag doen voor een dementiecoach. Meer informatie

Praatcafé dementie Waasland:

Hier worden 4 keer per jaar gratis infomomenten georganiseerd voor mantelzorgers van personen met dementie. Raadpleeg hier het programma

.

Familiegroepen Alzheimer Liga:

Als mantelzorger van iemand met dementie heb je vaak nood aan lotgenotencontact: om je niet alleen te voelen, je hart te luchten of misschien je te laten inspireren.

Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op z’n kop. Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun zijn. Samen een activiteit doen, een infoavond bijwonen, tips uitwisselen. Eens lachen, je verdriet mogen tonen? 

Dan kan je terecht bij één van deze familiegroepen :

Alzheimer vergeetmenietje

Wil je zelf vrijwilliger worden bij één van de Familiegroepen? Of wil je in jouw buurt een nieuwe Familiegroep helpen opstarten? Mail dan naar educatie@alzheimerligavlaanderen.be

Daarnaast bestaat ook een gratis luister- & infolijn :

Zit je met een vraag over dementie? Zoek je een luisterend oor voor je verhaal? Onze gratis luister- & infolijn 0800 15 225 is elke dag bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar om naar jouw vragen en verhaal te luisteren. Onbevooroordeeld, met respect voor jouw unieke situatie en het hart op de juiste plaats zullen zij je begeleiden in het omgaan met dementie en alles wat erbij komt kijken.

Neem ook een kijkje op gratis-luister-en-infolijn-0800-15-225

.

Affiche luister- en infolijn

pdf bestandAffiche luister- en infolijn Alzheimer Liga 04 2022.pdf (5.71 MB)

.

Buddywerking De Companjong:

Ze zijn uniek in de regio en zetten zich in om personen met jongdementie en ook hun mantelzorgers een aangepast aanbod aan activiteiten aan te bieden waaraan zij samen of apart plezier kunnen beleven. Meer informatie

.

Contactkoor:

Voor mensen met dementie, maar soms ook voor mantelzorgers is het soms zoeken waarvan ze kunnen genieten. Muziek is een grote verbinder en ook personen met dementie kunnen hun mogelijkheden hierin vaak nog sterk aanwakkeren.

 

Contactkoor de ‘Vergeet me liedjes’ is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn. Ze kunnen er, samen met familie en sympathisanten, liedjes zingen en herontdekken uit hun jeugd. Een muziektherapeute begeleidt het koor. Dit project is een samenwerking tussen Koor en Stem, Familiegroep Dementie, De Companjong regio St-Niklaas en Zorgpunt Waasland.  Iedere 2de vrijdag van de maand (13u30 - 15u30) en bij interesse kan u contact opnemen met Caroline Van Laere: 03 778 55 83 of caroline.vanlaere@zpw.be.

&

2 x per maand komt contactkoor ‘De Rietzangers’ bijeen. Het contactkoor richt zich tot personen met dementie en hun familieleden. Binnen dit koor staat zowel het samen zingen als het (dieper) contact dat hierdoor ontstaat centraal.

.

“Ik trek mijn plan wel hoor!” Het is een zinnetje dat mantelzorgers ons vaak zeggen.

En toch kunnen ze zeker ook jouw hulp en waardering gebruiken. Eens het gras afrijden? Een brood halen? De afwas doen? Je lekkerste lasagne maken? Als vriend of familielid maakt jouw kleine gebaar écht een verschil.

Daarom lanceren Cera, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen op de dag van de Mantelzorger de campagne #jedoetdatéchtgoed!

Tussen 22 juni en 22 juli kan jij een mantelzorger een kaartje sturen met daarin jouw concrete aanbod om te helpen. Laat die 1.7 miljoen mantelzorgers in Vlaanderen weten dat ze er niet alleen voor staan. Want zorgen, dat doen we allemaal samen.

Waar vind je deze kaartjes? Surf naar www.dementie.be, www.alzheimerliga.be of www.cera.coop (enkel voor Cera-vennoten) en verstuur jouw kaartje met BPost.

 

Meer info...

Vragen over dementie?

Raadpleeg:

 • Je huisarts
 • Je maatschappelijkwerker van je mutualiteit
 • Regionaal expertisecentrumdementie Meander via meander@dementie.be of  052262823
 • Alzheimerphone national via 0800 15 225

Recente update

interessante websites:

*

Wat is het project dementiecoaches Waasland?

Reeds enkele jaren is het project dementiecoaches actief in het Waasland. Dit wordt gecoördineerd door Geintegreerde zorg Waasland

Wat?

Als dementie wordt vastgesteld bij een patiënt zit hij/zij vol met vragen, net als vrienden en familie rondom. Hoewel er veel organisaties zijn die hulp bieden bij deze diagnose, is het soms moeilijk door het bos de bomen te zien. De dementiecoach biedt hierbij ondersteuning. Deze gespecialiseerde hulpverlener luistert naar het verhaal van de patiënt en maakt hem/haar wegwijs in het zorglandschap.

 

Wie?

Personen met en/of mantelzorgers van een persoon met een diagnose dementie.

 

Doel?

 • Wegwijs maken in het zorglandschap.
 • Ondersteuning bieden bij zoektocht naar hulp.
 • Op maat en actieve doorverwijzing naar hulpverlening.
 • Correcte informatie en advies verstrekken.
 • Vertrouwensband opbouwen en onderhouden.
 • Mee instaan voor het opstellen en opvolgen van een zorg- en begeleidingsplan.

 

Bent u zelf benieuwd of wil u graag iemand aanmelden om een dementiecoach te krijgen?

Surf naar https://geintegreerdezorgwaasland.be/acties/dementiecoach/ voor meer informatie.

*

Contact bij ELZ Waasland NO ZW :