Overzicht sociale rechten en dienstverlening per gemeente

  • 11 juni 2020

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 organisaties met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

In het Meetjesland werken 9 lokale besturen, binnen de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland, samen met de Welzijnsband om deze samenwerking vorm te geven.

Doel is dat we burgers maximaal ondersteunen om hun sociale rechten op te nemen.
Om alle hulp- en dienstverleners zicht te geven op de lokale rechten en diensten is per gemeente een overzicht gemaakt van de lokale en bovenlokale rechten: