Persbericht – Vier Wase Vaccinatiecentra

  • 21 januari 2021

De 10 steden en gemeenten van het Waasland organiseren samen met de eerstelijnszones (ELZ) Waasland Noord – Oost en Zuid-West vier vaccinatiecentra.

 

De eerstelijnszone en het coronavirus

Maar wat is een eerstelijnszone? Sinds midden 2020 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en waarin iedereen via vertegenwoordiging afgevaardigd is.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben de 10 steden en gemeentes met de twee Wase eerstelijnszones (zelfs voor ze officieel bestonden) voortdurend intensief samengewerkt om deze crisis op alle vlakken in te dijken. Er vindt dan ook op structurele basis overleg plaats tussen lokale besturen en alle welzijns- en gezondheidsactoren.

Aan de hand van de blauwdrukken van de Vlaamse en federale overheid onderzochten alle lokale besturen binnen de twee eerstelijnszones naar mogelijke locaties voor de vaccinatiecentra. Alle locaties werden afgetoetst aan verschillende objectieve criteria zoals oppervlakte, parkeermogelijkheid, toegankelijkheid, …   Op basis van deze nauwkeurige analyse werd de keuze gemaakt om binnen elke eerstelijnszone in het Waasland twee vaccinatiecentra te plaatsen. De deadline hiervoor was 15 januari 2021.

Concreet is het volgende beslist over de inplanting van de vaccinatiecentra:

ELZ Waasland NO

Voor inwoners van

Locatie

Beveren

Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht

Oude Sporthal (Klapperstraat)

Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas, Stekene

GC De Route (Stationsstraat 201)

 

 

 

ELZ Waasland ZW

 

 

Lokeren

Lokeren, Moerbeke, Waasmunster

Daknamstadion (Daknamstraat 91)

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas, Temse

’t Bau-huis (Slachthuisstraat 60)

 

Om de opbouw en de uitwerking van deze 4 vaccinatiecentra tot een goed einde te brengen kunnen de eerstelijnszones en de lokale besturen nauwe samenwerkingen aangaan met verschillende interne en externe experten naargelang noodzaak en behoeften. Een goede samenwerking is cruciaal om deze centra logistiek, administratief en medisch draaiende te houden zodat alle inwoners de komende maanden gevaccineerd kunnen worden.

Verplaatsen naar het vaccinatiecentrum

Vaccinatie in een centrum is niet voor iedereen evident. De lokale besturen bekijken de mogelijkheden om vlot vervoer voor alle burgers naar de centra te verzekeren. Naast de uitbouw van een fysiek centrum werkt de Vlaamse overheid nog aan de modaliteiten van thuisvaccinatie. Deze thuisvaccinatie is enkel voor personen die niet of te weinig mobiel zijn. Het doel dat ons allen drijft is om iedereen te vaccineren, ongeacht je woonplaats of je verplaatsingsmogelijkheden.

Een uitnodiging op maat

Hierover zal nog gecommuniceerd worden. Wel is het belangrijk je uitnodiging en identiteitskaart bij te hebben wanneer je naar het vaccinatiecentrum gaat voor jouw afspraak. Om alles vlot te laten verlopen wordt er gevraagd om comfortabele kledij te dragen, zodat de bovenarm makkelijk ontbloot kan worden.

Helpende handen gevraagd in de vaccinatiecentrum

Helpende handen zijn meer dan welkom, ongeacht het opleidingsniveau. Om een centrum zo ruim mogelijk op en te houden, hebben we vele mensen nodig met diverse achtergronden: (para)medisch, administratief, logistiek, …. We vragen enkel dat je je over een langere periode kunt inzetten. Klik hier om je aan te melden als je wilt deelnemen aan dit project!

Hygiënevoorschriften en naleving van de maatregelen blijven belangrijk

Voor een succesvolle vaccinatiecampagne is het niet alleen belangrijk dat zoveel mogelijk burgers zich laten vaccineren, maar ook dat we met een lage besmettingsgraad kunnen starten.  Men moet immers minimaal 14 dagen virusvrij zijn om te kunnen gevaccineerd worden.

Een warme oproep dus om nog even vol te houden. Volg nauwgezet de preventiemaatregelen op en zorg er zo mee voor dat we uiteindelijk onze vrijheden terug kunnen herwinnen.

Meer info

Voor alle algemene info rond deze vaccinatiecampagne kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

Lokale info vind je op de website van www.eerstelijnszone.be (doorklikken naar Waasland Noord-Oost of Zuid-West) of op facebook Eerstelijnszone Waasland. Per e-mail zijn we bereikbaar op info@elzwaasland.be

 

Samen maken we het tot een succes !

Team Waasland, medewerkers en zorgraadsleden en Lokale Besturen Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht