PFAS-informatie voor zorgverstrekkers

  • 2 juli 2021

In het kader van de PFAS-vervuiling, werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid een achtergronddocument over PFAS voor zorgprofessionals opgesteld.

In dit document kan men informatie terugvinden over:

  • Welke effecten PFAS kunnen hebben op de gezondheid?
  • Bloedafnames voor PFAS: wat kan je ervan verwachten? Hoe gebeurt een bloedafname? Wat als de hoeveelheid PFAS in het bloed verhoogd is?
  • Wat men kan doen om de blootstelling aan PFAS te verminderen?

Indien er bijkomende gezondheidsvragen zijn, kan men zich richten tot de medisch milieukundige van het LOGO.

Andere vragen kunnen gesteld worden via de mailbox pfas@vlaanderen.be. Deze vragen worden bezorgd aan de bevoegde administratie die een antwoord zal opstellen.

pdf bestandPFAS info voor zorgverstrekkers algemeen 1 juli 2021.pdf (157 kB)