PFAS Vervuiling, blootstelling en maatregelen

  • 18 januari 2022

Er worden zo’n 4000 sites in Vlaanderen onderzocht op de aanwezigheid van PFAS in de bodem en het grondwater. De verontrustendste locaties zijn de bedrijven waar PFAS worden en werden geproduceerd en gebruikt, brandweerterreinen en de sites van industriële branden waar in het verleden blusmiddelen werden gebruikt die PFAS bevatten.

De gezondheidskundige beoordeling

Na verkennend bodemonderzoek maakt het Agentschap Zorg en Gezondheid een gezondheidskundige beoordeling. Hierbij wordt beslist of de no regret-maatregelen die de gemeentes voor de meeste sites hebben afgekondigd, ook behouden moeten blijven of eventueel kunnen worden versoepeld of verstrengd.

De eerste sites werden reeds onderzocht en de resultaten bekendgemaakt.

Informatie voor zorg- en hulpverleners

Aangezien het van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) bekend is dat ze op termijn schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid, ligt het voor de hand dat je als eerstelijnsprofessional hierover ook vragen zal krijgen. Dit document kan ondersteuning geven bij het beantwoorden van vragen hierover: pdf bestandPFAS info zorgverstrekkers algemeen jan 2022 (232 kB).

Krijg je vragen die je niet kunt beantwoorden, twijfel dan niet om ze naar mij of naar de mailbox pfas@vlaanderen.be door te sturen.

Daarnaast is het van belang dat mensen zo min mogelijk worden blootgesteld aan PFAS. Deze checklist kan hierbij de nodige ondersteuning geven: pdf bestandChecklist PFAS (567 kB)

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

Verspreid de boodschap mee!

Verspreid de boodschap mee a.d.h.v. deze infographic die je hieronder ziet: pdf bestandInfographic PFAS (489 kB).

PFAS_infographic_v10 (002).jpg