Platform "KLPPV - Klinisch psychologen en pedagogen Vlaanderen - bezorgd om corona"

  • 31 maart 2020
logo

Geachte,

De corona-crisis hakt genadeloos in op het bereikbare GGZ-aanbod.

Heel wat patiënten zagen zorg wegvallen, heel wat praktijken sluiten de deuren, heel wat actoren zijn erg moeilijk te bereiken.

Voor U wordt het erg lastig om mensen door te verwijzen. Om het nog resterende aanbod voor wat betreft psychologische begeleiding of therapie nog te vinden.

In die context ontstond dit schrijven.

Wij contacteren U in naam van de “Facebookgroep klinisch psychologen en pedagogen Vlaanderen”; het platform met het grootste bereik dat momenteel beschikbaar is. Dit platform is toegankelijk voor alle klinisch psychologen en pedagogen in Vlaanderen via
https://www.facebook.com/groups/KLiPPV.corona/ 


Wat kunnen we voor U betekenen ? 

Zoekt U een psycholoog die nog werkt en ook effectief plaats heeft om Uw patiënt met nood aan zorg te helpen volstaat het ons te mailen op het e-mailadres info@klippv.be

U geeft via mail gewoon kort aan, met respect voor het beroepsgeheim vanzelfsprekend, over welke zorgnood het gaat:
-    online, face-to-face-contact, telefonisch
-    schets van de problematiek
-    regio waarin U zoekt. 

Meld ons duidelijk op welk e-mailadres U een antwoord wenst te ontvangen. Wij gaan dan voor U op zoek en bezorgen U zo snel als enigszins mogelijk doorverwijsmogelijkheden via mail.

Uiteraard kan u deze mail steeds verspreiden naar andere actoren in het psychosociale veld.

Met vriendelijke groeten,

Stef Joos, Wouter Mareels, Tania Schuddinck, Philippe Grisar, Hilde Descamps, Nathalie De Neef.