Project stoepdate voor jongeren met (een vermoeden van) een beperking

  • 9 september 2020

Vanuit VZW Oranje biedt men een nieuw tijdelijk aanbod aan: 'De stoepdate'. Hierbij wordt individuele vrije tijd aan huis bij kinderen en jongeren geboden (3 tot 30 jaar) met een (vermoeden van) beperking die door Corona momenteel geen of weinig aansluiting vinden tot het reguliere vrije tijdsaanbod. Het initiatief kadert binnen Generatie Veerkracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Het project loopt tot en met december. Het project kadert binnen een ruimer geheel met verschillende organisaties die werkzaam zijn in voornamelijk West-Vlaanderen, maar ook deels in Oost-Vlaanderen.  

Om ook kinderen en jongeren te bereiken die niet geconnecteerd zijn met VZW Oranje, werd gevraagd dit aanbod te verspreiden.

Meer informatie?  Contacteer Selien Vancaillie selien.vancaillie@oranje.be

stoepdate