Projecten Koning Boudewijnstichting voor zorginstellingen

  • 30 mei 2020

Het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijnstichting lanceert zijn eerste initiatieven ter ondersteuning van ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen. Een eerste projectoproep is gericht op het behouden, faciliteren en hervatten van sociale contacten voor bewoners, en een tweede op het delen van kennis en expertise over preventie en controle van infecties. Het Fonds voor Solidaire Zorg blijft openstaan voor giften.

Eind maart, toen duidelijk werd met welke kracht het coronavirus zich steeds ingrijpender manifesteerde, richtte de Koning Boudewijnstichting op vraag van vele schenkers en ondernemingen het Fonds voor Solidaire Zorg op. Dit Fonds verzamelt middelen om ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen te steunen tijdens de volgende maanden. Nu de eerste piek van de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, moeten deze instellingen zich voorbereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving. Dat vergt ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken voor het zorgpersoneel en aan het samenleven in de instellingen.

Het Fonds lanceert nu zijn eerste twee projectoproepen.

Met de eerste oproep wil het Fonds ertoe bijdragen dat sociale contacten zoveel mogelijk kunnen worden hervat, met patiënten in ziekenhuizen en met bewoners van residentiële zorginstellingen voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Tijdens de COVID19-crisis werden patiënten in ziekenhuizen plots afgesneden van contact met hun naasten en hun omgeving. Idem voor bewoners van andere zorginstellingen. Voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren zijn de sociale banden nochtans van vitaal belang.

Er is behoefte aan oplossingen om die sociale contacten te garanderen, zo humaan mogelijk en met respect voor de veiligheidsregels inzake gezondheid en hygiëne. Projecten om dit uit te werken, kunnen komen van ziekenhuizen of residentiële instellingen zelf, of van ervaren organisaties die hen bijstaan.

De focus van de tweede oproep is het delen van kennis en expertise in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de preventie en controle van infecties. Het gaat meer specifiek om instellingen voor ouderen, voor mensen met psychische problemen of een beperking, en instellingen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

De steun zal gaan naar ervaren organisaties en hospitalen die de instellingen bijstaan bij het implementeren en opvolgen van maatregelen en goede praktijken voor preventie en infectiecontrole. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten inzake informatiedeling, opleiding en wijzigingen in de interne organisatie.

Beide oproepen worden gelanceerd op 20 mei. Een dossier indienen verloopt via de website van de Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be; de uiterste datum daarvoor is 22 juni. Per oproep zal een pluralistische en onafhankelijke jury de ingediende dossiers beoordelen.

Meer informatie?  Klik hier