Projecten psychologische zorg Oost-Vlaanderen

  • 11 mei 2021

De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) gaven ons een overzicht omtrent de verschillende projecten vanuit de overheid voor terugbetaling van psychologische zorg door zelfstandig klinisch psychologen en orthopedagogen:

1. Terugbetaling eerstelijnspsychologische sessies voor iedereen van jong tot oud

De huidige COVID-19-crisis legt veel druk op het mentale welzijn van onze bevolking. Nood aan psychologische zorg is vaak groot. Uit recente cijfers blijkt dat er in Oost-Vlaanderen al volop beroep gedaan wordt op eerstelijnspsychologen. De vraag blijft echter groot en de netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) willen graag in zee gaan met nieuwe klinisch psychologen en orthopedagogen. 

  • Aanmelding bij Het PAKT kan tot 14 juni - Netwerk geestelijke gezondheid Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, www.pakt.be
  • Aanmelden bij GG ADS (Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas) en RADAR (Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren) kan doorlopend.

Voor meer informatie omtrent de functieomschrijving, aanmeldingsprocedures e.d. verwijzen wij u graag naar de websites van de desbetreffende GG-Netwerken en deze folder.
 

2. Terugbetaling psychologische sessies zelfstandigen : project 'zelfstandigen in nood'

De zelfstandigen zijn door de COVID-19-crisis hard getroffen. Vanwege gezondheids- maar ook financiële zorgen is het risico op psychologische problemen en zelfs suïcide binnen deze groep hoger dan in de brede bevolking. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van deze doelgroep, werd er geïnvesteerd in een aanbod “Psychologische ondersteuning voor zelfstandigen.” Hiervoor werd er beroep gedaan op een VZW “Un pass dans l’impasse” die reeds veel ervaring heeft met deze doelgroep, en hierbij zijn activiteiten over hele land zal uitrollen, met aandacht voor regionale verschillen.

Dit project bestaat uit een telefonische hulplijn (0800/300.25) enerzijds en een gratis aanbod psychologische ondersteuning (8 sessies) voor zelfstandigen (hoofd- en bijberoep). Om te garanderen dat zoveel mogelijk de stap naar deze zorg zetten wordt er ook een netwerk van “verkenners” opgezet. Dit zijn personen die professioneel dichtbij de zelfstandige staan (zoals sociale secretariaten, rechtbanken, UNIZO/DYZO,(huis)artsen,…) en in samenspraak met de zelfstandige in nood een “alarm of waarschuwingssignaal” verzenden naar de VZW. Hierna zal een psycholoog/orthopedagoog die met de VZW een overeenkomst afsloot pro-actief contact opnemen met de 'zelfstandige in nood'. Deze manier van werken wordt in binnen- en buitenland al succesvol toegepast. Daarnaast kunnen zelfstandigen in nood worden doorverwezen via de telefonische hulplijn of de verkenners naar klinische psychologen en orthopedagogen die 8 gratis sessies psychologische ondersteuning kunnen voorzien.

Klinische psychologen of orthopedagogen kunnen zich nog steeds kandidaat stellen via volgend formulier.
 

3. Psychologische hulp voor Helden van de zorg : Project Flanders' Wellweb

Zorgverleners en welzijnswerkers hebben het nog steeds erg moeilijk. Zowel hun mentale als fysieke klachten nemen toe. Ook stijgt hun behoefte aan professionele, psychologische ondersteuning.
Flanders’ wellweb wil zorgen voor een snelle match tussen hulpvrager en hulpverlener, zonder wachttijden of ingewikkelde procedures.

Alle info is te vinden op : https://www.flanderswellweb.be/

Ook belangrijk : allen onder jullie werkzaam in de zorg kunnen ook beroep doen op dit aanbod! 
 

4. Gratis ELP zorg voor medewerkers federale organisaties

Vanuit de FOD BOSA is er het initiatief gekomen om GRATIS in 2021 eerstelijnspsychologische zorg gratis aan te bieden aan alle medewerkers van federale diensten.  

Concreet wordt het project rond eerstelijnspsychologische zorg bekend gemaakt bij de medewerkers en kunnen zij na de geleverde zorg een aanvraag indienen om hun remgeld terugbetaald te krijgen. Meer info kan je hier terugvinden.