Projectoproep 2021 'lokale gezinscoaches'

  • 9 augustus 2021

In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches een intensieve begeleiding op maat te realiseren voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen.

https://armoede.vlaanderen.be/projecten 

Via deze projectoproep wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke, een aantal pilootprojecten ondersteunen die waardevolle input kunnen leveren om tot een breed toepasbaar kader voor deze lokale gezinscoaches te komen. Lokale besturen kunnen projectaanvragen indienen tot en met 31 augustus 2021.

Waarom meedoen?

Gedurende de projectperiode, die uiterlijk start op 1 november 2021 en eindigt op 31 oktober 2023, zal een wetenschappelijke opvolging en evaluatie van de projecten georganiseerd worden. De projecten zullen eveneens gebruik kunnen maken van een aanbod rond coaching en intervisie. 

De opgedane expertise wordt meegenomen bij de beleidsmatige vertaling van de lokale gezinscoaches in een Vlaams kader.

Interesse?

Alle details vindt u terug in:

Heb je interesse om in te dienen? Hou ons zeker op de hoogte via info@elzwaalsand.be