Projectoproepen LEADER

  • 20 april 2021

 

Lancering oproep LEADER 2021-2022

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een nieuwe LEADER-oproep voor plattelandsprojecten.

 

De mogelijke thema's vind je terug in de Lokale Ontwikkelingsstrategie per gebied. Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

 

Elk LEADER-gebied zet in op werkgroepen rond enkele van de thema's uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Hierbij wordt rekening gehouden met de focus van Minister Demir. Het concept en de invulling van de werkgroepen worden per LEADER-gebied verder toegelicht op de online lancering.

Projectidee aanmelden

Heb je al een innovatief projectidee klaar staan en wil je dit graag indienen?

Dan kan je al starten met de eerste voorbereidingen. Het aanmeldingsformulier moet ten laatste op 8 november (12u 's middags) ingediend worden.

De volgende stap is de indiening via het e-loket op 14 februari 2022. Goedgekeurde projecten starten vanaf 1 juli 2022.

Alle informatie kan je  terugvinden op hun  website.

Daarnaast wordt er een tweede oproep gelanceerd met de ongebruikte middelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020.

Er zijn een aantal beperkingen aan deze oproep:

  • De goedgekeurde projecten lopen 1,5 jaar. Ze gaan van start op 1 januari 2022 en lopen af op 30 juni 2023. Verlenging is niet mogelijk!
  • Er zijn slechts beperkte middelen beschikbaar, hierdoor zullen de Plaatselijke Groepen selectiever te werk gaan bij de aanmelding van projectideeën.
  • Elke regio zal andere klemtonen leggen, zie onder.

 
Verschillende invalshoek per regio

Grensregio Waasland

De Plaatselijke Groep Grensregio Waasland lanceert een normale oproep, waarbij de projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Vlaamse Ardennen

Heb je een innovatief idee gekregen bij de deelname in voorgaande projecten? Is er een concrete realisatie naar boven gekomen? De Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen zet in op nieuwe, kleinschalige realisaties op basis van afgelopen of lopende projecten. De projectideeën moeten voldoen aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Voor deze oproep is er een geschat budget van 30.000 euro beschikbaar.

Meetjesland
De Plaatselijke Groep Meetjesland lanceert een oproep volgens de bepalingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie, waarbij enkel wordt ingezet op thema 1, doelstelling 2: duurzaamheid en lokale productie als strategie om de identiteit van het Meetjesland als agrovoedingsregio te versterken.

Projectidee aanmelden
 

Projectideeën moeten ten laatste op 16 juni (12u 's middags) ingediend worden via het aanmeldingsformulier.


De volgende stap is de indiening via het e-loket op 27 september 2021. Goedgekeurde projecten starten op 1 januari 2022.

Alle informatie kan je terugvinden op hun  website.

Meer info

Contacteer de coördinator van jouw regio:

- LEADER Grensregio Waasland - Andy Bourriez - 09 267 86 73 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Meetjesland - Nicolas Cammaert - 09 267 87 16 - platteland@oost-vlaanderen.be
- LEADER Vlaamse Ardennen - Céleste Schoutteet - 09 267 86 85 - platteland@oost-vlaanderen.be