Projectstructuur

De zorgraad (eerstelijnszone) is samen met de lokale besturen verantwoordelijk voor de operationele uitwerking van de vaccinatiecentra. De planning/sturing wordt gecentraliseerd en gecoördineerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Projectstructuur vaccinatiestrategie Scheldekracht

Werkgroep vaccinatie

De werkgroep vaccinatie Scheldekracht is verantwoordelijk voor het programmamanagement van het lokale vaccinatiegebeuren. 

De programmamanager is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Zij/hij begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen de eerstelijnszone. Zij/hij creëert verbinding tussen de door de overheid uitgetekende vaccinatiestrategie en de operationalisering van het vaccinatiegebeuren in het/de vaccinatiecentrum/a in de eerstelijnszone en – na de sluiting van de vaccinatiecentra – de inkanteling van het vaccinatiegebeuren in de reguliere zorgcircuits. Zij/hij is de lijm die het geheel op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle informatie samenkomt.

De programmamanager

 • overziet de vaccinatiesites
 • vormt de verbinding met het netwerk van de zorgraad
 • vormt de verbinding tussen de vaccinatiecentra, de communicatie en populatiemanagement
 • ...

De werkgroep rapporteert aan de Vlaamse Overheid.

De werkgroep vaccinatie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de zorgraad, actoren uit de eerste lijn (lokale besturen, huisartsen, verpleegkundigen, ...) en enkele experts. Onder medisch aanspreekpunten, die kan terugvallen op een medisch team, maken deel uit van de werkgroep en staan in voor de medische opvolging van het vaccinatieprogramma. Ook farmaceutische aanspreekpunten, die kunnen terugvallen op een farmaceutisch team, maken deel uit van de werkgroep.

Projectgroep infrastructuur

De projectgroep infrastructuur is verantwoordelijk voor alle aspecten verbonden aan de infrastructuur, aan de vaccinatiecentra:

 • aanwervingen centrumverantwoordelijke (coördinator vaccinatiecentrum)
 • opbouw, inrichting en uitbating van de centra
 • materiaal in de centra
 • mobiliteit (bereikbaarheid van de sites, vervoer naar vaccinatiecentra voor minder mobiele mensen, etc.)
 • ...

De projectgroep wordt getrokken door de lokale besturen binnen de eerstelijnszone, die hiervoor intergemeentelijk samenwerken.

De projectgroep rapporteert aan de werkgroep vaccinatie.

Projectgroep HR

De projectgroep HR (human resources) is verantwoordelijk voor alle aspecten verbonden aan het personeelsgebeuren (incl. de inzet van vrijwilligers):

 • aanwervingen op het niveau van de eerstelijnszone (programmamanager, populatiemanager, etc.)
 • vrijwilligersbeleid
 • zoektocht naar helpende handen voor de vaccinatiecentra
 • personeelsplanning
 • loonmanagement
 • ...

De projectgroep wordt getrokken door de HR-manager: Delfien Schepens (bereikbaar via delfien.schepens@elzscheldekracht.be). Beluister hier een interview met Delfien.

De projectgroep rapporteert aan de werkgroep vaccinatie.

Projectgroep communicatie

De projectgroep communicatie is verantwoordelijk voor het communicatie-luik.

 • uitwerken communicatiestrategie
 • sensibilisatie
 • ...

De projectgroep wordt getrokken door de lokale besturen in samenwerking met Logo Gezond+ en ELZ Scheldekracht.

De projectgroep rapporteert aan de werkgroep vaccinatie.

Projectgroep populatie

De projectgroep populatie is verantwoordelijk voor het opvolgen van de vaccinatiegraad en het uitwerken van een doelgroepenbeleid.

De projectgroep wordt getrokken door de populatiemanager.

De projectgroep rapporteert aan de werkgroep vaccinatie.

 

De vaccinatiecentra vormen de ruggengraat voor een gedecentraliseerd vaccinatiebeleid. Maar, niet iedereen kan naar vaccinatiecentrum komen. Er worden ook alternatieven voorzien, zoals thuisvaccinatie (ondersteund door het vaccinatiecentrum). Een thuisvaccinatie is bestemd voor de kwetsbare personen in deze maatschappij. Het is de taak van de populatiemanager van de vaccinatiecentra om de planning hiervoor op te stellen i.s.m. de betrokken zorgactoren.