Psychologenkring Meetjesland: doorverwijsadressen online gesprekken

  • 11 mei 2020

In kader van de huidige crisissituatie en de mogelijke psychische moeilijkheden die
deze crisis met zich mee kunnen brengen voor burgers en hulpverleners, brengen wij
u graag op de hoogte van mogelijke doorverwijsadressen voor online
psychologische (crisis)gesprekken. Dit kan gaan om een eenmalig gesprek met als
doel stress- en angstreductie, maar het kan ook gaan om meerdere gesprekken.

Een overzicht vindt u hier pdf bestandoverzichtOnline.pdf (123 kB)

Hierbij vindt u ook volgende nuttige documenten

pdf bestandBeslisboom studiedag psychologische eerstelijnszorg (002).pdf (151 kB)

pdf bestandVerwijsvoorschrift 2.0.pdf (72 kB)

pdf bestandFlyer terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg_patiënt_2020.pdf (225 kB)