Psychosociaal aanbod

De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je land plots moeten verlaten, de vele vragen die je hebt. Voor vluchtelingen, ook die uit het Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne staat de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden enorm onder druk. Welke ondersteuning er beschikbaar is, vind je hieronder terug.

CAW

 • Algemene hulpvragen m.b.t. Oekraïense vluchtelingen:
  • De gratis hulplijn 0800 13 500, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur, wordt door professionele hulpverleners uitgebaat om welzijnsgerelateerde vragen en bezorgdheden te capteren. Burgers, vrijwilligers, partnerorganisaties en lokale besturen kunnen daar terecht met vragen over vluchtelingen. Deze hulplijn biedt gerichte informatie, helpt mensen hun weg te vinden doorheen het sociale landschap en geeft advies of consult. Het eerste contact kan een opstap zijn naar verdere vraagverheldering, indicatiestelling en toeleiding naar gepaste hulp en zorg in de buurt of regio. Hier vind je meer informatie.
 • Mindspring: psycho educatie programma voor vluchtelingen met doel veerkracht te verhogen en zo de toekomst aan te pakken. Meer info over dit programma vind je hier.
 • Begeleiding en slachtofferhulpIndividuele psycho-sociale begeleiding of slachtofferhulp is aangewezen als een meer intensieve vorm van begeleiding nodig is. Met ondersteuning van een tolk helpen we stress onder controle houden, bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of met het omgaan met rouw en verlies. Meld je hiervoor aan via de lokale onthaalteams of de gratis hulplijn 0800 13 500.

Solentra

 • Solentra biedt ondersteuning voor alle professionele en vrijwillige hulpverleners die vluchtelingen opvangen. Voor meer info klik hier.
 • We Mind: Gratis telefonische hulplijn voor psychische steun aan Oekraïense vluchtelingen in het Oekraïens.

Ethias

Ethias Services biedt psychosociale hulp aan in het Oekraïens (en andere talen uit die regio). Uiteraard kunnen ook de medewerkers/vrijwilligers die werken voor een lokaal bestuur of een hulporganisatie bijgestaan worden. Deze ondersteuning kan individueel, collectief, op afstand of face-to-face (afhankelijk van de regio) worden georganiseerd en is een betalende dienstverlening.

De procedure is eenvoudig: per mail een verzoek sturen naar het adres ethiasservices@ethias.be met vermelding van de volgende gegevens:

 • contactpersoon van de hulporganisatie, het opvangcentrum, de OCMW's…
 • contactgegevens,
 • de gewenste taal
 • individueel/collectief
 • fysieke of virtuele begeleiding