RADAR intersectorale intervisietafels KOPP en KOAP

  • 15 juli 2020

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
KOAP: Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek

 

Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid  om zelf problemen te ontwikkelen. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie zijn daarom zeer belangrijk.

Als hulpverlener van kinderen, jongeren of ouders kom je onvermijdelijk situaties tegen waarbij je je zorgen maakt over de impact van de problematiek van de ouders op hun kind(eren).  

Zowel kinderen als hun ouders in KOPP/KOAP-situaties hebben nood aan gepaste interventies en ondersteuning. Heel wat hulpverleners blijken hier echter vaak zoekende in.

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt RADAR Crosslink regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan.
Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg  als de volwassenenzorg. 


    Wat?

Reeks van 3 begeleide intervisies van telkens 2u

Bespreken van KOPP/KOAP-casussen

Vergroten van de expertise en deskundigheid in het werken rond deze thematiek
Stimuleren van de samenwerking tussen jeugdhulpverlening en volwassenzorg

 
Voor wie? 
Oost-Vlaamse hulpverleners uit àlle zorg- en hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenenzorg. 
Door wie?
De intervisies worden begeleid door Ben Kwanten, KOPP-medewerker regio Waas en Dender (CGG Waas en Dender)
 

Meer informatie en inschrijven?

Klik hier