Regionaal WelzijnsOverleg Waasland: Jaarverslag januari-juni 2020

  • 20 oktober 2020

Wat deed RWO Waasland in 2020? 

Lees ons jaarverslag januari-juni 2020.  

De inhoudstafel op p. 2 biedt alvast een overzicht.