Samen op één lijn

De huidige situatie vraagt veel van iedereen, in het bijzonder van iedereen in de zorg, welzijn en lokale besturen. We stellen met een warm gevoel vast dat er heel wat samenwerking is binnen de eerstelijnszone. We staan klaar om de hand uit te reiken naar wie dit nodig heeft. En we ondersteunen alle initiatieven die nodig zijn om zorg te blijven garanderen, zowel voor patiënten, cliënten als zorgverleners. Deze samenwerking tussen de verschillende partners is nu meer dan ooit broodnodig!

Vanuit de huisartsenkring werkt ‘Team Corona’ actief aan de communicatie met alle gemeentebesturen in de zone. Voor elke gemeente werd een arts aangeduid als contactpersoon. Concreet vertaalt deze samenwerking zich al in de oprichting van een triagecentrum voor de zone. Deze is sinds woensdag 18 maart actief, en kan rekenen op de steun van artsen en lokale besturen. Enkel de huisarts kan patiënten doorverwijzen naar het triagecentrum! Een patiënt met klachten neemt altijd contact op met huisarts of wachtpost. Vandaag staan we op één en dezelfde  lijn. We bieden samen het hoofd aan deze crisis en komen er ongetwijfeld sterker uit.

Vanuit de ELZ ZORA willen we ondersteunen door te informeren en elkaar te laten inspireren met acties. Dit niet enkel naar de medische beroepen, maar ook naar álle zorgpartners en andere partners in welzijn. Het is immers van groot belang dat we ook oog hebben én houden voor de meest kwetsbare groepen in onze zone. We verwijzen hiervoor ook naar https://www.netwerksara.be/corona/, want ook op de geestelijke gezondheidszorg heeft de situatie een grote impact!

Op onze website bundelen we zoveel mogelijk actuele informatie van de regering, Vlaanderen en de verschillende agentschappen.  Dat deze informatie snel wijzigt hoeven we jullie niet te vertellen. We trachten dit zo goed mogelijk op te volgen. Naast deze informatie verzamelen we graag de ‘goede praktijken’ binnen onze zone. Her en der starten hartverwarmende initiatieven op, zoals de babbellijn in Mortsel, ‘dag lieve buur’ in Boechout,…  deze initiatieven kunnen anderen inspiratie geven. We doen dan ook een warme oproep om deze initiatieven te melden, zodat we ze in ons overzicht kunnen opnemen. 

We leren ook uit deze situatie. Aangezien samenwerking uiterst belangrijk is, merken we hoe cruciaal het is om contactgegevens te hebben van elkaar. We zijn daarom bezig met het in kaart brengen van contacten die momenteel niet, of onvoldoende centraal gekend zijn om communicatie te verfijnen. Zo kunnen we meer gericht bepaalde groepen bereiken. Nu en in de toekomst, wanneer dat van belang is. Ook hier horen we het graag als je op dit vlak iets mist!

Tot slot steken we graag een hart onder de riem van iedereen die door deze crisis wordt geraakt. Niet enkel van de zorgdiensten die enorm veel uitdagingen kennen op het vlak van capaciteit en organisatie, maar ook die vrije beroepen die hun beroep tijdelijk niet kunnen uitoefenen vanwege de nodige restricties. We beseffen dat dit niet gemakkelijk is en dat dit niet steeds gemakkelijk uit te leggen is aan patiënten.

Wanneer jullie vragen hebben, initiatieven of signalen willen melden, kunnen jullie contact opnemen met ons COVID-19 team. Klik hier voor de contactgegevens