Samenwerking en digitalisering in de eerstelijnszorg versneld door Corona

  • 2 februari 2021

Huisartsen, mantelzorgers, thuisverplegers, jeugd- en sociaal werkers, psychologen en zovele andere betrokken zorgverleners: de eerste lijn is door de covid-crisis danig onder druk gezet. Ze werden gedwongen om zeer snel te schakelen. En ze deden dit ook, met veel beperkingen maar met een ongelooflijke veerkracht.

En dan blijkt eens te meer hoe een crisis een game changer is en onze gezondheidszorg blijvend zal veranderen, in positieve zin. Samenwerking en digitalisering kwamen in een stroomversnelling, die de eerste lijn dichter bij Integrated Community Care brengt. Dat gaat niet meer weg.

Dit blijkt uit een ruime bevraging bij 365 eerstelijnsorganisaties die in 2020 financiële steun kregen via versnelde procedures. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), gaf meteen bij het begin van de gezondheidscrisis gevolg aan noodkreten uit de eerstelijnszorg. Het stelde als hoofdfinancier middelen ter beschikking, waarna het bijval kreeg van heel wat grote en kleine schenkers, een zeer verheugende solidariteit.

De 365 organisaties die we bereikten, zijn niet de doorsnee, wel de voorlopers. Dit leert wat de voorlopers doen als ze een klein beetje meer ademruimte krijgen: samenwerking, slimme digitalisering, en vooruitziendheid en verbreding van het begrip zorg. De anderen zullen ongetwijfeld volgen.

Lees meer in het syntheserapport

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck dankt alle gesteunde eerstelijnsorganisaties en professionals voor hun zorgzame en volhardende inzet in de strijd tegen covid.
Onze oprechte dank ook voor de massale medewerking aan de evaluatiesurvey en focusgroepen, uitgevoerd door Indiville.


Voor meer informatie kan u terecht bij:
Tinne Vandensande | senior programmacoördinator, head of knowledge management
Koning Boudewijnstichting | Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T: +32-2-549 02 75 | vandensande.t@kbs-frb.be