Schakelzorgcentrum in het Waasland

  • 21 april 2020

Wat is een schakelzorgcentrum?

Een schakelzorgcentrum (SZC) heeft twee grote doelstellingen:

  • een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit;
  • de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames.

Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Tegelijk willen we de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben. Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.

 

Hieronder vindt u in de nieuwsbrieven de recentste ontwikkelingen:

Eind deze week loopt het verhaal van de schakelzorgcentra
af, in die zin dat de centra die als
“beddenhuis” hebben gefunctioneerd, tegen eind
mei worden afgebouwd. De andere beddenhuizen
zullen na eind mei niet meer geopend worden.
In het Waasland is het “beddenhuis” beperkt
gebleven tot de eerste fase, waarbij een
schakelzorgcentrum voorbereid moest worden
om binnen de 4 dagen te kunnen opstarten. Alles
is in gereedheid gebracht om te schakelen naar
een volgende fase, mocht de noodzaak zich
voordoen. Het draaiboek ligt klaar, alle noodzakelijke
contacten zijn gelegd. Anderzijds blijft
de ‘schakelzorg vraag en antwoord’ wel actief tot
eind juni. In het Waasland gebeurt de coördinatie
van dit aspect van de schakelzorg door de
eerstelijnszones.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
begeleidde de oprichting en exploitatie van de
schakelzorgcentra de voorbije weken en vraagt,
naar aanleiding van de voorlopige sluiting van de
schakelzorgcentra, aan alle eerstelijnszones een
grondige evaluatie.


Het tijdelijk coördinatieteam dat de voorbije
weken de voorbereiding van het schakelzorgcentrum
op zich nam, zal de evaluatie opmaken,
in samenspraak met enkele sleutelfiguren die van
dichtbij betrokken waren bij deze voorbereidingen.
Gelet op de korte termijn waarbinnen deze
evaluatie moet gebeuren, hebben we geen andere
keuze. Uiterlijk op 5 juni moet het evaluatieverslag
immers aan het Agentschap worden bezorgd. Wie
niet rechtstreeks bevraagd wordt, maar toch graag
een bijdrage wil leveren aan deze evaluatie, kan
hiertoe een signaal geven via e-mail op het adres
szc-waas@sint-niklaas.be, uiterlijk op 4 juni.
Wie geïnteresseerd is in het draaiboek schakelzorgcentrum
Waasland, dat geschreven is op maat van
het hypothetische ‘beddenhuis’ dat in de sporthal
van Belsele zou worden ingericht, kan dit op
hetzelfde e-mailadres laten weten.
Aan alle partners die van ver of van dichtbij, via
telefoon, e-mail, videogesprek of anderhalvemetercontact
aan de voorbereiding van de opstart
van het Schakelzorgcentrum Waasland op één of
andere manier een steentje hebben bijgedragen:
onze welgemeende dank. Wij durven de hoop uit te
spreken dat het schakelzorgcentrum nooit in een
beddenhuis moet worden omgezet. Dit was dan ook
de voorlopig laatste nieuwsbrief.


Aan allen een gezonde, rustgevende en
deugddoende zomer toegewenst.

pdf bestandNIEUWSBRIEF SCHAKELZORGCENTRUM ELZ WAAS 2.pdf (118 kB)

pdf bestandNIEUWSBRIEF SCHAKELZORGCENTRUM ELZ WAAS.pdf (95 kB)