Signalen worden ter harte genomen in ELZ Scheldekracht!

  • 3 maart 2020

Op 14 februari – hoe kan het ook anders, de dag van de liefde – werd een oproep gelanceerd om samen werk te maken van de doelstellingen van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht, binnen de werkateliers! Eén van de thema’s die als prioriteit naar voor werden geschoven heeft betrekking op een signalenbeleid.

Er loopt al heel wat goed, maar er lopen ongetwijfeld ook een aantal zaken minder goed in de ELZ. En we willen alle betrokkenen de kans geven om dat te signaleren. Praktijkwerkers zouden structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, kunnen bundelen om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om er als netwerkorganisatie over te waken dat deze signalen m.b.t zorg en welzijn binnen de zone gecentraliseerd en opgevolgd worden. We kunnen op dat vlak o.a. leren van de Werkgroep Signalen Gent

Binnen ELZ Scheldekracht vormen de werkateliers de kern van de werking. Het is daar dat we daadwerkelijk stappen wilen vooruit zetten, dingen in de praktijk gaan veranderen, gaan concretiseren, … concrete actie-ideeën groeien en worden uitgewerkt! Aan de hand van ‘small-wins’ wensen we de meerwaarde van samenwerking aan te tonen!

Dus ben jij werkzaam binnen ELZ Scheldekracht, gedreven om mee na te denken over dit signalenbeleid (of een ander thema uit de oproep) én mee de handen uit de mouwen te steken? Ben je bereid om actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling binnen het door jou gekozen thema (werkateliers worden beschouwd als zelfsturende teams, dus van iedereen wordt een zeker commitment verwacht!)?

Meld je dan zo snel mogelijk aan via info@elzscheldekracht.be !