Sociale Kaart als cruciaal instrument in de corona-crisis

  • 12 mei 2020

In de context van de corona-crisis is de vraag naar actuele gegevens uit de Sociale Kaart groot. 

 

 

 

Vanuit het team van de Sociale Kaart laat men weten dat iedereen met een login zelf gegevens uit www.desocialekaart.be kan downloaden. Zie daarvoor de online-handleiding voor het ‘exporteren’ van gegevens.

Heb je hulp nodig, heb je een 'lijst' nodig? Contacteer dan gerust Christophe Pyra, verantwoordelijke voor de Sociale Kaart Oost-Vlaanderen (contactgegevens zijn hieronder te vinden). Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, kan hij nu vaker zelf de downloads voor u doen.

Wanneer je merkt dat er foutieve gegevens zijn opgenomen in de databank, gelieve deze online aan te passen of aan Christophe Pyra te signaleren.

Mocht je weten naar welke gegevens er momenteel het meeste vraag is dan mag je deze informatie ook doorgeven zodat er voor die rubrieken actualisatieacties op poten kunnen gezet worden. Dit geldt niet enkel voor de zorgberoepen.

 

Christophe Pyra
Sociale Kaart – Regio Oost-Vlaanderen

T   09 276 12 50
M 0498 94 60 01
christophe.pyra@vlaanderen.be
www.departementwvg.be - www.desocialekaart.be