Stand van Zaken Beschermingsmaterialen

  • 17 november 2020

Belangrijke communicatie

  • Brief aan zorgverleners en hun beroepsverenigingen

BETREFT: Covid-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg (uitbreiding van de verdeling naar alle actieve zorgverleners in de ambulante zorg)

pdf bestandbrief_COVID-19 uitbreiding strat stock 20201105 NL_.pdf (169 kB)

  • Maatregelen COVID-19 voor erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf en centra voor dagverzorging in Vlaanderen

Aanpassing procedure bestellingen en leveringen van mondneusmaskers en andere beschermingsmaterialen

pdf bestandUpdate_maatregelen_ouderenzorg_levering_en_bestelling_PBM_bij_uitbraak_09-11-2020_DEF.pdf (78 kB)

 

Waar geef ik tekorten van beschermingsmateriaal door?

De eerstelijnszones van het Waasland onderzoeken samen met u de beste manieren om aan beschermingsmateriaal te komen. Hieronder vindt u een overzicht van initiatieven.

 

Neem zeker een kijkje op 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/coronavirus/uitbraak-coronavirus-covid-19/hygi%C3%ABne-en-beschermingsmateriaal

 

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Zorg en Gezondheid: Mail naar beschermingsmiddelen@vlaanderen.be

Voorzieningen voor personen met een handicap : Mail naar avf@vaph.be of bel naar 02 249 36 66.

Gemeenschapsinstellingen voor jeugdzorg : Mail naar corona@opgroeien.be.

Onderwijsinstellingen : Raadpleeg de contactgegeven op Onderwijs Vlaanderen

Ziekenhuizen, triagecentra en zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen,…) : Meld tekorten aan materiaal via dit online formulier
Andere vragen: mail naar coronashortages@fagg-afmps.be

Vragen bij leveringen van mondmaskers aan verpleegkundigen en zorgkundigen : Mail naar gbbu-covidrequests@health.fgov.be

 

Opvolging eerstelijnszones Waasland

Vanuit de eerstelijnszone trachten wij lokaal aanbod en vraag met elkaar in contact te brengen. Hiervoor hadden wij zelf tijdens de eerste golf een bevraging opgestart voor de overheid zijn bevragingen publiceerde. Indien u wenst dat de eerstelijnszone uw noden opvolgt, moedigen wij u aan onze bevraging hier in te vullen. 

 

Leveranciers

  • Smidt – Imex EMEA is een geaccrediteerd testlabo volgens federale overheid.

pdf bestandAanbod PBM Imex.pdf (698 kB)

    - Face Shield, Stoffen (katoen) maskers 

    - FFP2 maskers, chirurgische maskers type IIR, alcoholgel, plexiglas

    - wasbare-herbruikbare schorten 

  • Neliane

    Maskers worden in eigen atelier gestikt, volledig conform de officiële 

    richtlijnen van  FOD Volksgezondheid.

    Surf naar maakjemondmasker.be voor meer informatie.

    Contactgegevens: 

    KARINE TOLLENAERE, Founder Neliane 

    Tel 0032 9 348 74 80 - GSM 0032 468 14 89 16 

    e-mail: Karine.Tollenaere@Neliane.com 

  • Ineos

    Ontsmettingsalcohol/Handgel

    https://www.ineoshandgel.com/nl_be/bestel-hier

  • De Wase Werkplaats heeft sinds 2 april 2020, een toelating verkregen voor het op de markt brengen van ‘W-pharma Handrub’, een conform handontsmettingsmiddel in de strijd tegen het Coronavirus. Belangrijk is, dat dit streng gereglementeerde activiteiten zijn inzake (explosie)veiligheid, milieu en zelfs accijnzen. Wase Werkplaats heeft geïnvesteerd om dit aanbod op een conforme en professionele manier te realiseren.

  • Contacteer ook zeker uw plaatselijke apotheek.

 

Contacteer uw beroepskring

Overheden spreken gemakkelijker beroepskringen aan om de verdeling op zich te nemen. Neem daarom zeker ook contact op met uw beroepskring. Dit geldt ook voor mensen die nog niet aangesloten zijn. 

Een voorbeeld hiervan zijn de zelfstandige verpleegkundigen. Thuisverpleegkundigen die niet tot één van de beroepsgroepen behoren, konden tijdens de eerste golf via de website mondmaskers bestellen. Hou zeker hun website in de gaten!

 

Algemene informatie 

 

De meest actuele informatie van de Vlaamse Overheid wordt vermeld op hun website.

Zie ook deze pagina met een aantal FAQ.

Link naar richtlijnen van  Sciensano

Link naar https://www.health.belgium.be/nl/uitbreiding-van-deze-reserve-tot-alle-ambulante-beroepsbeoefenaars

Link naar https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/verdeling-beschermingsmateriaal-uitrol-verhoogde-testcapacitei.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20200327

 

Indien u aanvullende informatie heeft of vragen over de persoonlijke beschermingsmaterialen, laat ons dit gerust weten op info@elzwaasland.be of jeanique.martens@elzwaasland.be.