Stand van Zaken Beschermingsmaterialen ELZ Waasland

Nood aan persoonlijke beschermingsmaterialen ?

Tijdens de eerste golf was er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen bij verschillende hulpverleners. Sommigen werden later bedeeld door de overheid, anderen helemaal niet.
ELZ Waasland heeft een stock aangelegd om alle hulpverleners in het Waasland te voorzien van het juiste materiaal. Deze bestond uit mondmaskers (chirurgisch, stoffen, FFP2), schorten, ontsmetting handen, handschoenen, veiligheidsbrillen).

De resterende stock verdeelden wij eind 2021 onder organisaties in het Waasland die dit opnieuw meer dan nodig hadden.  

We kunnen hierbij met een goed gevoel meedelen dat een 60-tal organisaties, groot en klein, werden bedeeld. Alle materiaal vond een dankbare nieuwe eigenaar.

Slechts een paar dozen schorten bleven over. Bij interesse hiervoor graag contact opnemen via info@elzwaasland.be
 

Doel stock was

  • Veilige hulpverlening voor alle burgers in het Waasland
  • Hulpverleners kunnen bedelen die het nodig hebben
  • Minder stress bij hulpverlening om covid-19 positief te zijn doordat men beter beschermd is.

Criteria waren

De hulpverlener/organisatie …

  • heeft een acute nood aan beschermingsmaterialen
  • kan geen (of moeilijk) materialen ontvangen via een ander bedelingskanaal

---

Eerdere communicatie hierbij was :

  • Brief aan zorgverleners en hun beroepsverenigingen

Covid-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg (uitbreiding van de verdeling  naar alle actieve zorgverleners in de ambulante zorg)

Opmerking : deze verdeling  wordt momenteel verlengd, maar met beperktere  beschikbare locaties en openingsuren (info 18/01/21). 

pdf bestandbrief_COVID-19 uitbreiding strat stock 20201105 NL_.pdf (169 kB)

  • Maatregelen COVID-19 voor erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf en centra voor dagverzorging in Vlaanderen

Aanpassing procedure bestellingen en leveringen van mondneusmaskers en andere beschermingsmaterialen

pdf bestandUpdate_maatregelen_ouderenzorg_levering_en_bestelling_PBM_bij_uitbraak_09-11-2020_DEF.pdf (78 kB)

  • Waar geef ik tekorten van beschermingsmateriaal door?

De eerstelijnszones van het Waasland onderzoeken samen met u de beste manieren om aan beschermingsmateriaal te komen. Hieronder vindt u een overzicht van initiatieven.

Neem zeker een kijkje op  :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/coronavirus/uitbraak-coronavirus-covid-19/hygi%C3%ABne-en-beschermingsmateriaal

Voorzieningen of organisaties die onder de bevoegdheid vallen van Zorg en Gezondheid: 

>Mail naar beschermingsmiddelen@vlaanderen.be

Voorzieningen voor personen met een handicap : 

>Mail naar avf@vaph.be of bel naar 02 249 36 66.

Gemeenschapsinstellingen voor jeugdzorg : mail naar corona@opgroeien.be.

Onderwijsinstellingen : raadpleeg de contactgegeven op Onderwijs Vlaanderen

Ziekenhuizen, triagecentra en zorgverstrekkers in de eerste lijn (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen,…) : 

>Meld tekorten aan materiaal via dit online formulier

Andere vragen : mail naar coronashortages@fagg-afmps.be

Vragen bij leveringen van mondmaskers aan verpleegkundigen en zorgkundigen : 

>Mail naar gbbu-covidrequests@health.fgov.be

 

Opvolging eerstelijnszones Waasland

Vanuit de eerstelijnszone trachten wij lokaal aanbod en vraag met elkaar in contact te brengen. Hiervoor hadden wij zelf tijdens de eerste golf een bevraging opgestart voor de overheid zijn bevragingen publiceerde. Indien u wenst dat de eerstelijnszone uw noden opvolgt, moedigen wij u aan onze bevraging hier in te vullen. 

 

Contacteer uw beroepskring

Overheden spreken soms gemakkelijker beroepskringen aan om de verdeling op zich te nemen. Neem daarom zeker ook contact op met uw beroepskring. Dit geldt ook voor mensen die nog niet aangesloten zijn. 

Een voorbeeld hiervan zijn de zelfstandige verpleegkundigen. Thuisverpleegkundigen die niet tot één van de beroepsgroepen behoren, konden tijdens de eerste golf via de website mondmaskers bestellen. Hou zeker ook hun website in de gaten.

 

Algemene informatie 

De meest actuele informatie van de Vlaamse Overheid wordt vermeld op hun website.

Zie ook deze pagina met een aantal FAQ.

Link naar richtlijnen van  Sciensano

Link naar https://www.health.belgium.be/nl/uitbreiding-van-deze-reserve-tot-alle-ambulante-beroepsbeoefenaars

Link naar https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/verdeling-beschermingsmateriaal-uitrol-verhoogde-testcapacitei.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20200327

Indien u aanvullende informatie heeft of vragen over de persoonlijke beschermingsmaterialen, laat ons dit gerust weten op info@elzwaasland.be of jeanique.martens@elzwaasland.be.

 

  • Contacteer ook steeds zeker uw plaatselijke apotheek.