Stand van zaken schakelzorgcentrum in de zone?

  • 8 april 2020

De ziekenhuizen zullen de komende weken veel Covid-19-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Ook binnen de eerste lijn moet de zorgcapaciteit zo goed mogelijk worden benut. Daarom moeten er mogelijks schakelzorgcentra opgericht worden.

 

 

Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale en medische redenen) nog niet naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is.


Tegelijk is het de bedoeling de instroom in het ziekenhuis te beperken tot mensen die complexe zorg nodig hebben. Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden aan mensen die besmet zijn met Covid-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.
Eerstelijnszones Scheldekracht en Dender werken samen in de organisatie van een schakelzorgcentrum. Volgens de laatste richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid worden de Covid-positieven en de Covid-negatieven gescheiden opgevangen, versta: niet onder eenzelfde dak.


Prospectie van de hiervoor voorgestelde locaties resulteerde vanuit de stuurgroep tot: Hotel Otus in Wetteren voor de Covid-negatieven en Herstelverblijf/revalidatiecentrum Ter Sig in Lebbeke. Die stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verplichte clusters, nl. een medische cluster, een welzijnscluster, een logistieke cluster en een administratieve cluster, aangevuld met vertegenwoordigers namens de betrokken eerstelijnszones en de lokale besturen. Die stuurgroep wordt voorgezeten door een coördinator en voor Eerstelijnszone Scheldekracht en Dender is dat Reinout Remmery.
Op 8 april werd het voorstel van locaties goedgekeurd door de gouverneur en vervolgens werd het schakelzorgcentrum digitaal aangemeld bij de Vlaamse overheid.


Momenteel onderzoeken de clusterverantwoordelijken elk voor hun domein waar de noden zitten, welke mogelijkheden er zijn, wie kan worden betrokken, om zo nodig de beide locaties van het schakelzorgcentrum zeer snel te kunnen opstarten. Wanneer de capaciteit in het ziekenhuisnetwerk van onze regio dreigt te verzadigen, zal de Vlaamse overheid immers een duidelijk signaal geven om het ‘slapende’ schakelzorgcentrum te activeren. In het meest gunstige scenario zal dat nooit gebeuren. Bij de start van het schakelzorgcentrum is een minimumcapaciteit van 25 à 30 bedden nodig, waarvan 1/3 voor Covid-negatieven en 2/3 voor -positieven. Bij het zoeken naar de geschikte infrastructuur is er rekening gehouden met een latere opschaling naar maximaal 50 bedden.