Start van het traject ‘doelgerichte zorg’ binnen ELZ Scheldekracht

  • 2 juni 2022

Als eerstelijnsprofessional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit omwille van complexe situaties of weerstand bij de cliënt/patiënt.

Met doelgerichte zorg willen we het tij keren.

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de patiënt/cliënt en wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de mogelijkheden én hoe je deze mogelijkheden als zorg- en hulpverleners met de juiste houding en samenwerking kan versterken. Zo kan de zorg niet alleen beter afgestemd worden op elkaar, maar kan je als zorg- en hulpverlener ook meer voldoening halen uit de zorgrelatie.

In het najaar van 2021 besliste Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht om in te zetten op het bevorderen van doelgerichte zorg binnen de zone. We zijn alvast van start gegaan met een meerdaagse interprofessionele training, maar we plannen nog veel meer!

interprofessionele training doelgerichte zorg eerstelijnszone scheldekrachtDe interprofessionele training ging van start

Op 8 maart gingen we van start met een training doelgerichte zorg voor een 10-tal verschillende eerstelijnsprofessionals, tewerkgesteld in Wetteren, Wichelen en Laarne.

 

Er is telkens ook een patiënt/cliënt bij die als ervaringsdeskundige optreedt, wat alvast een enorme meerwaarde blijkt te zijn.

In deze training worden hands-on technieken en kennis aangereikt om de zorg rond de doelen van de patiënt met een ondersteuningsnood te organiseren. De training bevordert eveneens de interdisciplinaire samenwerking binnen deze regio.

Ondertussen gingen er al 5 bijeenkomsten door met volgende agenda:

  1. De weg naar een goed gesprek en persoonlijke doelen
  2. Een nieuw evenwicht tussen hulpverlener en hulpvrager
  3. Intervisiemoment met bespreking van casuïstiek
  4. Doelgerichte zorg doe je niet alleen, de kracht van samenwerken
  5. De realisatie en evaluatie van doelen

In de loop van het jaar volgen er nog twee bijeenkomsten met casuïstiekbespreking.

interprofessionele training doelgerichte zorg eerstelijnszone scheldekrachtOndertussen merken wij dat de deelnemers de training als een meerwaarde ervaren, aldus één van de deelnemers: ‘Vaak verwateren zaken en als zorg- of hulpverlener is het niet altijd duidelijk waarom je interventies niet werken. Het is dan goed om doelgerichte zorg als houvast te nemen waarbij de levensdoelen van je patiënt of cliënt centraal staan.’

 

Ook in Eerstelijnzone Rupelaar is dezelfde training van start gegaan. Bekijk hier een korte rapportage! 

Ook geïnteresseerd in een training? Bekijk dan de gratis online basisopleiding.

Op zoek naar meer informatie over de training? Bekijk het op www.vivel.be.

Breder traject binnen onze eerstelijnszone

Deze training past binnen ons breder traject (op niveau van de eerstelijnsprofessionals) rond doelgerichte zorg dat we momenteel verder vorm geven i.s.m. ons netwerk van partners. Het project speelt zich af op 3 niveaus waarbij we de noden op het vlak van doelgerichte zorg willen verkennen, maar ook daadwerkelijk willen overgaan naar initiatieven om o.a. uitwisseling en kennisoverdracht te bevorderen.

  1. Niveau van de patiënt en mantelzorger
  2. Niveau van de eerstelijnsprofessionals
  3. Organisatieniveau

Dit project wordt ondersteund door het Fonds Dr. Daniël De Coninck (KBS) en de Academie Voor de Eerste Lijn.

Word je graag betrokken?

Laat zeker weten via info@elzscheldekracht.be als je graag geïnteresseerd bent om het traject rond doelgerichte zorg mee vorm te geven in onze eerstelijnszone. De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 juni, van 9u tot 10u30. Tijdens deze bijeenkomst zullen we onder meer het verdere verloop van het traject bespreken.

Meer informatie over doelgerichte zorg binnen onze eerstelijnszone.