Studiedag 'gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving'

  • 16 november 2020

Vanuit LOGO gezond+ kregen we onderstaande uitnodiging:

 

Hierbij nodigen we u met plezier uit voor de studiedag “Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving” op 24 november 2020 in een online webinar.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet in op de koppeling van gezondheidsdata aan milieumeetgegevens. Zo worden milieugezondheidsdata en -trendanalyses gegenereerd die kunnen dienen als onderbouwing voor het gezondheids-en milieubeleid.

Programma

Tijdens de studiedag stellen we u 2 innovatieve projecten voor:

  • In het Intego-MGZ project worden gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsen gekoppeld aan milieumeetgegevens. Deze gekoppelde data kunnen dienen als onderbouwing van het gezondheids- en milieubeleid. Ze kunnen ook huisartsen een inzicht geven in de invloed van milieufactoren op de gezondheid van hun patiënten.

 

  • Het project Environment Health Impact Simulator (E-HIS) probeert een antwoord te geven op vragen als “Hoeveel nieuwe gevallen van astma bij kinderen gerelateerd aan stikstofdioxide kan men verwachten? “, “Zijn er binnen mijn gemeente verschillen in verwachte gezondheidseffecten?” of “Hoe kunnen verwachte gezondheidskosten gerelateerd aan sterke geluidshinder visueel gemaakt worden?”

 

Voor wie?

Het doelpubliek bestaat uit: beleidsmakers (lokaal en bovenlokaal), medisch milieukundigen, MER-deskundigen, ruimtelijke planners, onderzoekers en andere actoren op het terrein van Gezondheid en Milieu.

Praktisch