Tanderuis nabij zoekt gesprekslokalen

  • 28 maart 2022

Tanderuis vzw wenst nog dichter bij de cliënt hulp aan te bieden voor personen met autisme. Daarom roepen ze een nieuwe werking in het leven: Tanderuis Nabij. Om deze werking te kunnen realiseren zijn ze op zoek naar passende locaties (gespreksruimtes) in Oost-Vlaanderen. 

Met deze loketfunctie wil Tanderuis Nabij dichter bij de cliënt een open huis creëren voor personen met autisme én hun omgeving waar plaats is voor kennismaking, algemene vragen rond autisme, doorverwijzing,… al dan niet in het kader van overbruggingshulp.  Door nabij de gezinnen te zijn, hopen ze de drempel ‘afstand’ weg te werken.  
 
Om deze werking te realiseren zijn ze op zoek naar passende locaties in Oost-Vlaanderen die: 

  • Makkelijk toegankelijk zijn voor de  medewerkers (autonoom toegang kunnen krijgen) én voor de cliënten 

  • Autismevriendelijk zijn dus visueel duidelijk zijn en liefst prikkelarm 

  • Goed bereikbaar zijn 

  • Zowel overdag als ’s avonds kunnen gebruikt worden 

  • Ingebed zijn in een andere regionale werking (ikv samenwerking met partners) om zo ook te werken aan preventie en inclusie 

Concreet zoeken ze een gespreksruimte (capaciteit van min 4 personen) die ze kunnen gebruiken/huren. Wanneer men op dezelfde locatie in de toekomst ook gebruik kan  maken van een grotere vergaderruimte (aanbod infoavonden, cursussen, …) dan is dit een pluspunt. 
 
Doel is om hiermee van start te gaan in september 2022. 
 
Praktisch!? Wie een dergelijke locatie in de aanbieding heeft, mag dit zo snel als mogelijk kenbaar maken aan contactpersoon Lise Verlet  l.verlet@thuisbegeleidingautisme.be