Tanderuis Nabij zoekt locaties in Oost-Vlaanderen!

  • 3 maart 2022

Met deze loketfunctie wil Tanderuis Nabij vanaf september 2022 dichter bij de cliënt een open huis creëren voor personen met autisme én hun omgeving waar plaats is voor kennismaking, algemene vragen rond autisme, doorverwijzing,… al dan niet in het kader van overbruggingshulp.

Door nabij de gezinnen te zijn, hopen we de drempel ‘afstand’ weg te werken. 

Om deze werking te realiseren zijn ze op zoek naar makkelijk toegankelijke, autismevriendelijke, goed bereikbare locaties in Oost-Vlaanderen die zowel overdag als ’s avonds kunnen gebruikt worden. Deze mogen ook ingebed zijn in een andere regionale werking (ikv samenwerking met partners) om zo ook te werken aan preventie en inclusie. Concreet zoeken ze een gespreksruimte (capaciteit van min 4p) die ze kunnen gebruiken/huren. Wanneer ze op dezelfde locatie in de toekomst ook gebruik kunnen maken van een grotere vergaderruimte (aanbod info-avonden, cursussen, …) dan is dit een pluspunt.

Ken jij een dergelijke locatie? Laat het weten aan Lise Verlet via l.verlet@thuisbegeleidingautisme.be.