Team- en netwerkcoach Samen1Plan Gent - Scheldekracht gezocht!

  • 5 december 2020

 

 

 

 

 

Samen1Plan Gent-Scheldekracht is een samenwerking tussen aanbieders van Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) binnen diverse sectoren (BJB, CAW, CGG, CKG, CLB, K&G, VAPH) onderling, alsook een samenwerking tussen RTJ en basisvoorzieningen, en dit alles in Stad Gent / in de Eerstelijnszone Gent en in de diverse gemeenten van Eerstelijnszone Scheldekracht (Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen).

Het initiatief is opgestart onder impuls van de ééngezin-éénplan-oproep vanuit de Vlaamse overheid (www.ééngezin-éénplan.be) met Agentschap Opgroeien als subsidiërend agentschap. Het algemene doel is om - via meer capaciteit en meer samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp – ervoor te zorgen dat:

  • Jeugdhulpvragen snel worden opgenomen;
  • Er één plan per gezin komt wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn;
  • Er één aanspreekpunt wordt geboden aan het gezin;
  • Er een flexibel ondersteuningsaanbod komt wanneer het nodige aanbod niet direct beschikbaar is;
  • Er een eerstelijnspsychologische functie wordt aangeboden.

In functie hiervan is er een netwerk opgericht, waarin sinds 2017 diverse partners zich engageren.

Daarnaast is er sinds september 2018 een nieuw intersectoraal samengesteld verbindingsteam aan de slag in Gent dat wordt aangevuld met eerstelijnspsychologen. Vanaf februari 2021 breidt dit team uit om ook de gemeenten in Eerstelijnszone Scheldekracht te bedienen. De teamwerking zal vanaf dan uit een 30-tal medewerkers bestaan die samen 20VTE invullen.

Voor Samen1Plan Gent-Scheldekracht zoeken we een team- en netwerkcoach. Deze coach werkt zowel op niveau van het verbindingsteam en eerstelijnspsychologen als op niveau van het intersectoraal samenwerkingsverband. We zoeken een coach die in volle eigenaarschap van zijn/ haar domein de hieronder beschreven opdrachten realiseert. De coach kan hierin worden bijgestuurd door de coördinator op basis van het kader van Samen1Plan Gent-Scheldekracht en op basis van de lokale uitdagingen. De coach heeft zowel de coördinator als het dagelijks bestuur van Samen1Plan Gent-Scheldekracht als klankbord.

Lees meer