Themaspecifiek consult voor kinderen en jongeren - Radar

  • 30 november 2021

Loop je als professional uit de niet-gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welzijn, of wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit mee of kennis van hebt? 

In het overzicht van Radar vind je per thema de partners die gratis telefonisch of online, inhoudelijk, casus-gebonden consult aan professionals bieden.

Themaspecifiek consult kan helpen in de zoektocht naar opties voor een gepast handelen, hoe je het kind/ jongere en/of hun context zelf het best kan ondersteunen. 

Wanneer jouw vraag niet past binnen deze thema's, kan er ook beroep gedaan worden op het generiek consult.

https://radar.be/overzicht-consult-per-thema/