Thuisverpleegkundigen slaan de handen in elkaar binnen de eerstelijnszone Scheldekracht

  • 4 september 2019

De veranderingen in het zorglandschap zoals de korte ligduur in het ziekenhuis, de vergrijzing maar ook de structurele veranderingen zoals de uitbouw van de eerstelijnszones vragen voor een andere aanpak.

 

De patiënt en zijn hulpvraag dient centraal te staan in heel het verhaal. Daarnaast dient het antwoord op de zorgvraag steeds een antwoord te zijn met de beste kwaliteit van zorg. 

Het verder uitbouwen van de kring thuisverpleging kan hierbij helpen. De kring kan fungeren als aanspreekpunt voor multidisciplinaire afspraken en samenwerkingen, het uitwerken van protocols, deelname aan proefprojecten, enzovoort. Daarnaast mag ook het sociale aspect niet vergeten worden: kringleden kunnen elkaar uit de nood helpen bij vervangingen of bij een bepaalde casus. Leren van elkaar dient gestimuleerd te worden. 

De Kring Thuisverpleging scheldekracht is momenteel in oprichting en wordt hierbij ondersteund door het LMN Regio Gent, het LMN Wetteren-Wichelen-Laarne en de SEL Zorgregio Gent

Vanuit de Kring Thuisverpleging Scheldekracht, maar vooral vanuit de cluster gezondheidszorg, wordt Kristof Neirynck naar voor gedragen als kandidaat voor de voorlopige zorgraad van de ELZ Scheldekracht. Kristof wil een stem zijn voor alle verpleegkundigen, maar ook voor de andere partners binnen de cluster gezondheidszorg, met als doel het belang van de patiënt voorop te stellen. Onder het motto: Zorg draag je niet alleen!