Tijdelijke maatregel COVID-19 - verbreding mogelijkheid inwonen mantelzorgers in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf type 1

  • 24 november 2020

Lees hier de brief die de uitbaters en directies van de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 in Vlaanderen mochten ontvangen van AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID.

pdf bestandBrief_AG_tijdelijk_inwonen_mantelzorgers_WZC-CVK nov20.pdf (171 kB)

Dit gaat over de tijdelijke verbreding van de mogelijkheid tot het inwonen van mantelzorgers in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1.