Tijdelijke maatregelen RIZIV m.b.t. eerstelijnspyschologische zorg

  • 30 maart 2020

Om tegemoet te komen aan de uitzonderlijke nood aan psychische zorgverlening die ten gevolge van de Covid-19-crisis kan ontstaan, zowel bij burgers als bij professionelen, neemt het RIZIV tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns psychologische zorg door klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen.
Deze maatregelen omvatten het toestaan van video consultaties, versoepelingen van de verwijsprocedure inclusief toevoeging van de arbeidsarts als gemachtigde verwijzer en de toelating om de behandelingscapaciteit tijdelijk te overschrijden. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.

Meer informatie?  Klik hier