Toelichting verdeling strategische voorraad voor de ambulante zorg via het Rode Kruis

 • 26 november 2020

Graag informeren wij u over de lopende verdeling van een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal voor de ambulante zorg. Deze verdeling wordt georganiseerd in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen en la Croix-Rouge de Belgique.

Eerder hebben enkel huisartsen, specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad ontvangen via de provinciale depots. De strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen wordt nu uitgebreid naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie. Hieronder kan u een overzicht vinden.

  

Beroepen waarbij nauw contact met de patiënt niet nodig is

(07/12/2020 tot en met 08/01/2021)

 

500 chirurgische maskers

 • -  Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten

 • -  Diëtisten

 • -  Logopedisten

 • -  Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

 

Beroepen waarbij nauw contact met de patiënt onvermijdelijk is

(09/11/2020 tot en met 08/01/2021)

 

500 chirurgische maskers 50 schorten

1 beschermbril, 500 handschoenen

 

 • -  Kinesitherapeuten

 • -  Mondhygiënisten
 • -  Podologen
 • -  Audiciens

 • -  Ergotherapeuten

 • -  Orthoptist-optometristen

 • -  Bandagisten/orthesisten/prothesisten

 • -  Nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg.

 • -  Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.

 

Per provincie zijn er meerdere afhaalpunten opgericht door het Rode Kruis. Zorgverleners die in aanmerking komen voor deze verdelingen dienen eerst een aanvraag in te dienen via https://appss.health.belgium.be/materialrequests/ . Daar kunnen zij het afhaalpunt van hun keuze selecteren. Nadien ontvangen zij een bewijs van registratie in hun mailbox. Dit document bevat een QR- code die gescand wordt door de medewerkers van het Rode Kruis, zodat een eenvoudige opvolging van de verdeelde materialen mogelijk is.

Elke zorgverlener actief in de ambulante zorgverlening zal voortaan over zijn/haar eigen strategische voorraad kunnen beschikken. De zorgverlener dient deze voorraad zelf op peil te houden zodat hij/zij, bij een nieuwe crisis, over een minimumvoorraad beschikt om prestaties te kunnen blijven verrichten indien nieuwe crisissen zouden ontstaan.